Hjertemedisinsk forskning – FOU

Hjertemedisinsk avdeling har utstrakt forskningsaktivitet knyttet til både akutte og kroniske hjertesykdommer; aterosklerotisk hjertesykdom, akutt hjerteinfarkt, hjertesvikt, atrieflimmer og hypertensjon. Forskningen er tverrfaglig med 20-30 stipendiater til enhver tid tilknyttet avdelingen; ca. 100 publikasjoner pr. år. Vi har et bredt forskningssamarbeid nasjonalt, internasjonalt og med andre avdelinger i OUS.

Ansatte

Ansatte i FOU- seksjonen er stipendiater, postdocer., ingeniører, leger, bioingeniører, sykepleiere, koordinator og kontorpersonell.

 
Aktiviteter i FoU

  • Drift av Hjerteinfarktregisteret, et nasjonalt helseregister. Tlf. drift: 22 11 99 43.
    Ansvarlig: Sigrun Halvorsen (sighalvo@ous-hf.no)

  • Drift av kliniske oppdrags/industri-studier
    Ansvarlig: Sigrun Halvorsen og Dan Atar

  • Oslo Center for Clinical Heart Research (Oslo-CCHR) Laboratory (tidligere: Senter for klinisk hjerteforskning (SKHF)) driver egen-initiert translasjonsforskning, forsker-initierte kliniske studier, samt fungerer som en kjernelab for forskning i avdelingen.


Forskningen ved avdelingen er samlet under Oslo-CCHR og foregår i forskningsgrupper på tvers av de medisinske seksjonene.


I tillegg er det tett samarbeid med:

  • Indremedisinsk forskningsgruppe (hypertensjonsforskning, akuttmedisin). Gruppeleder: Morten Rostrup, (uxmora@ous-hf.no). Tidligere ledet av Sverre Erik Kjeldsen.


Seksjonen ledes av Ida Gjervold Lunde.

Kontakt

Slik finner du fram

Oppmøtested

Hjertemedisinsk forskning holder til i bygg 3A, 2. etg.

Ullevål hovedinngang i sol

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0450 Oslo