Første rapport fra Norsk hjerteinfarktregister

I gjennomsnitt legges 35 nordmenn inn med hjerteinfarkt ved norske sykehus hver dag. 90 prosent av dem overlever. For første gang er data om hjerteinfarktbehandlingen ved nesten alle norske sykehus samlet i ett nasjonalt register.

Den første rapporten fra Norsk hjerteinfarktregister presenteres i siste utgave av Tidsskrift for den norske legeforening.

 Det er en milepæl at vi har fått et slikt register, sier Sigrun Halvorsen, avdelingsleder ved Hjertemedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus og sisteforfatter for artikkelen i Tidsskriftet.

Etterlengtet register

Til tross for at hjerte- og karsykdommer er den vanligste årsaken til innleggelse i norske sykehus, har det manglet et nasjonalt register. – Vi har arbeidet i mange år for å få etablert et slikt register. Sverige har hatt det i flere år, mens det i Norge bare har vært noen lokale registre. Ullevål har for eksempel et register som går tilbake til 1.9.2005, forteller Halvorsen.

Etter at Norsk hjerteinfarktregister ble etablert i 2012, er nå nesten alle sykehus i Norge med. 48 av 54 sykehus registrerte pasientdata hele året i 2013. Oslo universitetssykehus er med Ullevål og Rikshospitalet klart på topp i antall pasienter.

Nøkkeltall fra rapporten:

  • 13 043 hjerteinfarkt ble registrert i 2013
  • Gjennomsnittsalder ved infarkttidspunkt var 68 år for menn og 76 år for kvinner
  • Hjerteinfarkt rammet noen flere menn (64 %)
  • Halvparten av pasientene hadde høyt blodtrykk, 60 % var røykere eller tidligere røykere, og nesten 30 % hadde hatt hjerteinfarkt tidligere
  • 10 % var døde innen 30 dager
  • Det var ingen forskjeller i dødelighet mellom helseregionene
  • Det var ingen forskjeller i dødelighet mellom menn og kvinner.

Skal bidra til bedre behandling

90 prosent av pasientene er i live 30 dager etter infarktet. Det er veldig godt resultat sammenlignet med gjennomsnittet i Europa.

En viktig hensikt med registeret er likevel å kunne identifisere svakheter i behandlingen, sier Halvorsen. – Norsk hjerteinfarktbehandling er et samarbeid mellom mange sykehus. Derfor ser vi i rapporten på behandlingsresultatene per region, ikke per sykehus.

Norsk hjerteinfarktregister driftes av Helse Midt-Norge, med St. Olavs hospital som databehandler og Nasjonalt folkehelseinstitutt som databehandlingsansvarlig.

Sist oppdatert 17.10.2016