Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

Det nasjonale kompetansesenteret har som oppgave å drive forsknings- og utviklingsprosjekter, gi veiledning, utarbeide læremateriell og arrangere kurs og konferanser innen fagområdene demens, funksjonshemming og aldring (FoA), og utviklingshemning og aldring (UA). Senteret er organisert og lokalisert i Psykiatrien i Vestfold og Oslo universitetssykehus.

Fag- og forskningsleder: Geir Selbæk

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse er en nasjonal kompetansetjeneste som jobber spesielt med aldersrelaterte tilstander og sykdommer. Kompetansetjenesten har over 100 ansatte, som jobber i hele Norge, som driver kompetanseheving og faglig oppdatering av helsepersonell i nesten alle kommuner. Aldring og helse deltar i forskningsprosjekter nasjonalt og internasjonalt, i tillegg til å drive egne faglige utviklingsprosjekter. Kompetansetjenesten har egen bibliotektjeneste og forlag.

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
Medisinsk klinikk
Geriatrisk avdeling
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Ullevål sykehus, bygg 20, 4. etg. ("Loftet").

Bildet viser forsiden av bygg 20, Ullevål

Ullevål sykehus Bygg 20

Kirkeveien 166

0450 Oslo