Pasientkurs

Diabetes type 2, mestringskurs

Kurstilbud til deg som ønsker mer kunnskap om hvordan du kan leve godt med diabetes i hverdagen. Pårørende er velkommen til å delta

Tid og sted

Når

Kurset arrangeres flere ganger i året

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Kurset krever henvisning fra lege og sendes elektronisk eller pr post til:

Avdeling for Endokrinologi, Sykelig overvekt og Forebyggende medisin

Seksjon for diabetes, Aker sykehus

Pb 4956, Nydalen

0424 Oslo

Merk henvisningen "Mestringskurs diabetes 2"

Innhold i kurset:

  • Årsaker, symptomer og behandling av diabetes type 2
  • Kostveiledning
  • Fysisk aktivitet
  • Egenkontroll

Kurset går over 2 dager og ledes av en diabetessykepleier ved Endokriologisk poliklinikk, Oslo universitetssykehus, Aker sykehus. På kurset møter du helsepersonell med ulik fagbakgrunn, og det vil være anledning til å stille spørsmål, ta opp utfordringer og dele erfaringer underveis i kurset

Henvisningen gjelder som påmelding

Du vil få invitasjon til kurset, informasjon om kursdager og tidspunkt når kurset blir satt opp.

I påvente av kurs anbefales du å lese om diabetes type 2 på Helsenorge.no. Det er en portal som er kvalitetssikret av helsepersonell. Lenke til Helsenorge: Diabetes type 2 - symptomer, årsak og behandling - helsenorge.no

Kontakt