Avdeling for digital helseforskning (DIG)

DIG leverer kunnskap og digitale løsninger som skaper bedre helse og livskvalitet.

Grunnleggende for kjernevirksomheten er helse- og adferdsforskning med fokus på personlig sykdomsmestring, brukerinvolvering, helsekompetanse, samvalg og samhandling. Den unike styrken til DIG ligger i tverrfaglig kompetanse innen helse- og adferdsforskning kombinert med digital design og systemutvikling.

Forankret i forskningsresultater og innovasjon leverer DIG brukernære e-helseløsninger for pasienter med langvarige og sammensatte sykdommer, samt pårørende og helsepersonell.

Les mer om DIG og våre forskningsprosjekter på digitalhealth.no 

 

Kontakt

Kontaktinformasjon

Heidi Nygård, Seksjonsleder Administrasjon

Postadresse

Oslo universitetssykehus, Aker
Avdeling for digital helseforskning
Pb 4959 Nydalen
N-0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi holder til i bygg 6 på Aker sykehus, inngang A, 8. etasje, Trondheimsveien 235 i Oslo
En bygning med et skilt foran seg

Aker sykehus Bygg 6

Trondheimsveien 235

0586 Oslo

Kollektivtrafikk til Aker sykehus

Buss nr. 31 går fra Fornebu via Jernbanetorget til Aker sykehus.

T-banelinje 5 stopper på Sinsen T. Derfra bør du nå ta buss 31 videre ett stopp. Det er mulig å gå gangveien fra Sinsenkrysset i Trondheimsveien som er midlertidig lagt i gangtunnel under byggingen av nye Aker sykehus.

For rutetider se ruter.no.

Nyheter