Medisinsk observasjonspost

Seksjonsleder Kristine Listou

Observasjonsposten tar imot alle kategorier av medisinske pasienter; totalt over 3400 pasienter/år. Målsettingen er rask utredning og behandling.
Omtrent halvparten av pasientene skrives ut neste dag etter en rask utredning, oftest med omfattende poliklinisk oppfølging. De øvrige pasienter stabiliseres/avklares diagnostisk raskest mulig og overføres deretter til riktig avdeling for videre behandling.

Kontakt

Telefon

Slik finner du fram

Oppmøtested

Ullevål sykehus, Bygg 4, 1.etg