Medisinsk intensiv

Seksjonsleder Kristine Kongsli Pedersen

Medisinsk intensiv behandler alle kategorier indremedisinske pasienter som er akutt/kritisk syke, f. eks. sepsis (blodforgiftning) og akutt hjerte- eller lungesykdom (hjertestans, kols). Avdelingen er delt i to enheter (A og B), hvor respiratorpasientene primært er tilknyttet enhet A slik at enhet B kan fungere som en ”step-down” før utflytting til vanlig sengepost.
Enheten yter avansert behandling av intensiv/respiratortrengende pasienter (nær 2000 respiratordøgn/år), og har et nasjonalt ansvar for alvorlig syke forgiftningspasienter. Totalt behandles over 1300 pasienter/år.

Kontakt

Telefon

Slik finner du fram

En bygning med biler parkert foran

Ullevål sykehus Bygg 3

Kirkeveien 166

0450 Oslo