Ekspertsykehuset

Pårørende som en ressurs

Vi ser ofte at pårørende føler seg minst like redde og hjelpeløse som pasientene i møte med det massive sykehussystemet. Hvilken rolle skal de spille under behandlingen? Heldigvis finnes det noen gode verktøy for å hjelpe de som står pasienten nærmest.

Bilde av par
Foto: Shutterstock.

Tekst av: Eirik Arlov, kreftsykepleier seksjon for lindrende behandling, Kreftklinikken, OUS. Foto: Eirik Arlov og Shutterstock.

Pårørende mellom barken og veden

Kreftpasientens pårørende lever i en ujevn strøm av korte polikliniske timer, besøksrestriksjoner og store geografiske avstander. Mange har et sterkt ønske om å gjøre mer for sin kjære, men de aner ikke hvor de skal begynne eller hva de får «lov» til å gjøre. Andre har kanskje egne kroniske sykdommer som tærer på kreftene og behøver støtte i avlastning og egentid. 

Bilde av Eirik Arlov

Eirik Arlov, kreftsykepleier, OUS. Foto: Privat.

Hva i all verden er CSNAT?

Et godt verktøy å starte med kan være CSNAT (Carer Support Needs Assessment Tool).

Dette er et kartleggingsskjema utviklet i England særlig for pårørende til kreftpasienter under lindrende behandling. Det er både forskningsbasert og kvalitetssikret.

Vårt regionale kompetansesenter for lindrende behandling har laget nyttige ressurser for de som er interesserte.  En norsk versjon med følgende kurs og veiledning finner du bak denne lenken: CSNAT

Mer eller mindre arbeid?

En skikkelig CSNAT-samtale er tidkrevende, alle som jobber på sykehus vet at 45-60 minutter med uavbrutt samtale er en sjeldenhet.

Bilde av pårørende ved seng

Foto: Shutterstock.

Heldigvis har Kreftklinikken ved OUS prioritert sykepleierressurser til dette, særlig på Radiumhospitalet. Tilbakemeldinger fra både sykepleierne og pårørende er svært positive, de anbefaler flere poliklinikker og sengeposter å sette i gang.

Utmattet eller fit-for-fight?

Det oversiktlige avkrysningsskjemaet skal være lett å gjennomgå sammen med de pårørende. Underpunktene åpner automatisk for at pårørende kan finne sin egen plass i puslespillet og kjenne seg igjen i beskrivelsene.

Bilde av skjema

Foto: Eirik Arlov

Mine beste triks har jeg lært av mine pasienter

En av de første pasientene jeg møtte som sykepleierstudent stod i en massiv krise da både han og ektefellen hadde fått påvist kreftsykdom med bare noen måneders mellomrom.

De stod med tre hunder som måtte luftes og to tenåringer som ønsket å opprettholde normale fotballtreninger i en kaotisk tid. Med grundig kartlegging og hjelp fra en strukturert familievenn ble det tegnet et ryddig organisasjonskart der venner, naboer og familie alle fikk oppdrag og hovedpersonene fikk sjelefred. 

Du kan bygge tilliten, du kan være ankeret

Er du helsepersonell som har brukt CSNAT vil du raskt oppleve at du bygger tillitt hos pårørende som har stått eller skal stå i et langvarig sykdomsforløp. Vi kan både motivere de som ønsker å bidra mer samtidig som vi avlaster de som allerede begynner å gå på tomgang. Ta kontakt med Kompetansesenter for lindrende behandling for å få tilgang til skjema om dette høres ut som en ressurs for deg og din avdeling.

Lenker og referanser:

Kartlegging av pårørendes behov som omsorgsgiver - CSNAT

Les flere blogginnlegg fra Ekspertsykehuset!

Les flere saker om fremtidens pasientbehandling på Helse Sør-Øst RHF’s temaside

Sist oppdatert 19.01.2023