Ekspertsykehuset

Slik tar vi i mot kvinnene som skal til mammografi

Daglig kommer det om lag 100 kvinner hit til mammografi-screeningen ved Aker sykehus. De har fått invitasjon fra Mammografiprogrammet og kommer for å screene seg for brystkreft. Alle skal få samme mammografiundersøkelse og samme informasjon. Samtidig er jo også alle forskjellige og har ulike behov. Jobben vår er å ta vare på alle kvinnene på en god måte uansett hvem de er og hvordan de har det.

Fotograf: Elisabeth Jakobsen, Kreftregisteret.

Om lag 30 000 Oslokvinner inviteres hvert år, og oppmøtet er cirka 67%. Mammografiscreeningen for kvinner bosatt i Oslo ligger på Aker Sykehus i bygg 2 og  er en del av Oslo universitetssykehus.

Det er kvinner i alderen 50 til 69 år som kommer, da dette er målgruppen for det landsdekkende Mammografiprogrammet. Det oppdages årlig nesten 100 tilfeller av brystkreft her på screeningen i Oslo. 

Bilde av radiografer

Inger S. E. Sterner og Randi Gullien, Brystdiagnostisk senter BDS, KRN, Oslo universitetssykehus. Foto: BDS/OUS.

Hyggelig avslappet atmosfære

Kvinnene som kommer hit er forskjellige – ingen er jo like. Noen er engstelige, noen har mange spørsmål, noen stresser og er travle, noen er ubekymrede, noen har vært hos oss tidligere mens andre er her for første gang, noen har god tid og noen strever med språket.

Vi har en hyggelig og avslappet atmosfære på avdelingen med dyktige radiografer som både informerer og tar bilder. Vi kan ha det travelt med et høyt tempo, men ikke på bekostning av kvaliteten på arbeidet.

Nasjonale retningslinjer

Mammografiscreeningen er strømlinjeformet og et godt kvalitetssikret program og alle yrkesgrupper jobber etter nasjonale retningslinjer. Men dette er det mange kvinnene som ikke vet.

Alle radiografene får tilbakemelding et par ganger i året på kvaliteten på mammografibilder de har tatt. Dette er en del av de nasjonale kravene  og radiografene er pliktige til å holde seg innenfor de nasjonale kravene.

Uansett hvor i landet du bor og tar mammografi i screeningen er det fint å vite at alle som arbeider med dette har de samme felles prosedyrer og kvalitetskrav. Ingen forskjellsbehandling om du bor her eller der i landet.

"Det jeg synes det er leit er at Oslo har det laveste oppmøte i Norge, men det viktigste er at kvinnene tar regelmessig mammografi."

Plakat av bryster
 

Det er faktisk en del kvinner som har komplekser for brystene sine. De kan være for store, for små, de henger for mye eller for lite eller noe annet. Men hos oss ser vi alle typer kvinner og alle typer bryst og alt er like normalt og vanlig.

"Det skal være noe spesielt hvis du skiller deg ut blant de cirka hundre kvinner vi tar bilder av hver dag, hver uke, hver måned, hele året!"

Screeningen samarbeider med kvinnene!

Det er viktig for oss at nødvendig informasjon blir forstått av kvinnene og at vi får tatt gode bilder av hver enkelt kvinne. Mammografibildene fra screeningen er svært viktig å få gode.

De danner grunnlaget for radiologenes tolking eller tyding av bildene. Derfor er det veldig viktig at vi på screeningen samarbeider med kvinnene slik at vi får posisjonert brystene i apparatet og får så optimale bilder som mulig.

Dessverre vet vi at en del kvinner føler dette ubehagelig og at noen synes det er smertefullt.

Men ved å samarbeide og forklare/informere kvinnene om viktigheten og nødvendigheten av optimale bilder, ja, da løser det seg på beste måte for kvinnen og for oss. Og en studie viser at de fleste synes det ikke er så vondt hvis du ikke har problemer med nakke og/eller skuldre.

"Vi oppfordrer kvinnene til å ta mammografi når de får invitasjon fra Mammografiprogrammet hvert 2. år og oppsøke fastlegen hvis de merker endring i brystet i perioden mellom invitasjonene."

Aker sykehus og Montebello ved Radiumhospitalet

Mammografiavdelingen eller Brystdiagnostisk senter som det egentlig heter er delt på to forskjellige steder. På mammografiscreeningen på Aker sykehus hvor det blir tatt mammografibilder er det bare radiografer som arbeider.

Bilde av pre-triage rosa
 

På Montebello ved Radiumhospitalet er resten av avdelingen. Her arbeider det radiografer, radiologer, sekretærer og hjelpepleiere.

Her blir bildene tydet, timebytte til screeningen foregår her og alle andre mammografiundersøkelser blir utført her. Hit kommer også de kvinnene som blir kalt inn til tilleggsundersøkelser, som er cirka 3% av de som møter til screening.

Hos disse kvinnene kan de være funn på bildene som gjør at legene ønsker å gjennomføre grundigere undersøkelse, og de innkalles da til avdelingen på Montebello for nye mammografibilder og ultralyd, noen ganger også en prøve (biopsi) fra brystet.

"Det er trygt å møte til mammografiscreening for smittevern under pandemien er godt ivaretatt." 

Totalt er vi 42 ansatte som arbeider på avdelingen og vi har språkkompetanse fra nesten 20 forskjellige språk!

Radiografene du møtte på screeningen kan du treffe igjen her, for de rullerer mellom de to stedene.

Vi har en flott arbeidsplass og er dedikerte i vårt arbeid. Gode mammografibilder kan redde liv. Det er vår motivasjon.

Her kan du lese mer om mammografi ved Oslo universitetssykehus.

Her kan du lese mer om mammografiscreening – tilbudet alle kvinner i Norge i alderen 50 til 69 år får.

Pasientinformasjon og behandling av brystkreft ved Oslo universitetssykehus.

TEKST: RANDI GULLIEN, FAGRADIOGRAF, M.SC., BRYTDIAGNOSTISK SENTER, BDS, KLINIKK FOR RADIOLOGI OG NUKLEÆRMEDISIN (KRN), OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS. FOTO: BDS, OUS OG ELISABETH JAKOBSEN, KREFTREGISTERET.

Sist oppdatert 04.10.2022