Studier som inkluderer flere diagnosegrupper

I en klinisk studie testes det ut nye legemidler eller behandlingsmetoder

illustrasjonsfoto
illustrasjonsbilde

​I menyen nedenfor presenteres navn på studien, lenke til helsenorge.no for mer informasjon om studien og kontaktinformasjon til de  ulike studiesenterne.

Keynote 158

Studiesentre med kontaktinformasjon:

• Haukeland universitetssjukehus, Dr. Nina Jebsen. E-post: nina.louise.jebsen@helse-bergen.no

• Oslo universitetssykehus, Kreftklinikken, Avdeling for kreftbehandling, Utprøvingsenheten ved Dr. Tormod Guren. Tlf 22 93 40 00

Sist oppdatert 09.05.2018