Rehabilitering etter gynekologisk kreft

illustrasjonsfoto

​Rehabiliteringstilbud

"Raskere tilbake" er et tilbud gjennom Nav til pasienter som har sykepengerettigheter. Målet med programmet å hindre unødig langvarig sykefravær og at pasienter kommer seg tilbake i jobb.  Det  tilbys kurs og oppfølging med temaer som blant annet ernæring, langtidseffekter / bivirkinger, trening, arbeid / rettigheter, følelsesmessige reaksjoner og mestring, seksualitet og samliv. Det finnes Raskere tilbake-tiltak i alle fylker, men innholdet i tiltakene kan variere noe.

Informasjon på Nav sine sider om "raskere tilbake"


På Kreftforeningens nettsider finner man generell informasjon om rehabilitering i tillegg til de ulike rehabiliteringstilbudene vi har i de ulike landsdelene i Norge.

Informasjon om rehabilitering fra Kreftforeningen

Sist oppdatert 09.05.2018