Praktiske opplysninger om kliniske studier

Mange lurer på hva det innebærer å være med i en klinisk studie. Denne siden vil forhåpentligvis gi noen svar på det som mange lurer på.

illustrasjonsfoto

​Praktiske opplysninger om deltakelse i kliniske studier

Det finnes både legemiddelfirma-initierte og lege initierte-studier. Det kan være store internasjonale studier med studiesenter i mange land. I Norge gjennomføres de fleste gynekologiske studiene i samarbeid med Nordic Society of Gynaecological Oncology (NSGO).

For å være med i en klinisk studie der man tester ut nye legemidler, er det en rekke kriterier som må være oppfylt. Hoveddiagnose i seg selv er ofte ikke nok. I forkant må man gjennom forskjellige undersøkelser for å avgjøre om man er en egnet kandidat (screeningundersøkelser). Eksempler på slike undersøkelser er: generell legeundersøkelse, CT, blodprøver og testing av svulstvev.

All behandling og evaluering vil som regel foregå ved studiesenteret og det kan være hyppigere visitter og kontroller enn ved vanlig oppfølging. Både behandler og deltager plikter å følge timeplanen som er utformet for studien.

Ofte sammenliknes det utprøvende legemiddelet med etablert behandling for den aktuelle kreftsykdommen. Verken behandler eller deltager har noen påvirkning på hvilken behandling man trekkes ut til. I såkalte blindede studier, vil verken behandlende lege eller deltager få vite hvilken behandling som gis. Man vil uansett få den beste behandlingen for den aktuelle diagnosen.

Deltagelse i kliniske studier er frivillig. Man kan når som helst trekke seg uten at dette får negative konsekvenser for videre behandling

Sist oppdatert 09.05.2018