Nasjonale registreringsstudier

I en registreringsstudie registreres det opplysninger knyttet til diagnose, behandling og behandlingsutfall i forskningsøyemed

illustrasjonsfoto

​I menyen nedenfor finnes det en oversikt over nasjonale registreringsstudier.

Studiesentre med kontaktinformasjon:

• Oslo Universitetssykehus, Kreftklinikken, Avdeling for gynekologisk kreft, Nasjonal Kompetanstjeneste for Gynekologisk Onkologi. Tlf: 22 93 44 54
• Haukeland universitetssykehus, Seksjon for gynekologisk kreft, Studiesenter. Tlf: 55 97 43 53

MoMaTEC2

For mer informasjon om studien kontakt:

• Haukeland universitetssykehus, Seksjon for gynekologisk kreft, Studiesenter. Tlf: 55 97 43 53

Andre senter der studien blir utført er:
• Sentralsykehuset i Førde
• Ålesund sykehus
• Akershus universitetssykehus
• Nordlandssykehuset, Bodø
• Sørlandet sykehus, Kristiansand
• Stavanger universitetssykehus, Stavanger


Sist oppdatert 09.05.2018