Om kompetansetjenesten for gynekologisk onkologi

Fra venstre: Per Arne Stensager, Ida Baaserud, Karin A. Skogsfjord, Helene Borgan Tran, Kristina Lindemann, Iselin Berle Broen, Farah Naseem, Gunnar B. Kristensen, Yun Yang Wang

Foto: Oslo universitetssykehus

Fra venstre: Per Arne Stensager, Ida Baaserud, Karin A. Skogsfjord, Helene Borgan Tran, Kristina Lindemann, Iselin Berle Broen, Farah Naseem, Gunnar B. Kristensen, Yun Yang Wang

Nasjonal kompetansetjeneste for gynekologisk onkologi skal bygge opp og spre kompetanse om behandling av gynekologisk kreft.

Hva er Nasjonal kompetansetjeneste for gynekologisk onkologi?

Formålet med tjenesten er å utvikle og heve kvaliteten på behandling av gynekologisk kreft.
Tjenesten retter seg i første rekke mot helsepersonell som behandler disse pasientene, pasienter og pårørende, og omfatter forskning og fagutvikling, herunder etablering av nasjonale og internasjonale forskningsnettverk og utdanning.

Tjenesten skal bidra til at det etableres faglige nettverk i hver helseregion som på sikt skal overta og ivareta dette arbeidet lokalt.

Ansatte

Kristina Lindemann
Leder
Overlege, førsteamanuensis
klinde@ous-hf.no
Tlf: 22 93 49 83

Gunnar Kristensen
Overlege
gbk@ous-hf.no
Tlf: 22 93 56 90

Per Arne Stensager
Studiesykepleier
pas@ous-hf.no
Tlf: 22 93 44 54

Iselin Berle Broen
Studiesykepleier
iseflo@ous-hf.no
Tlf: 22 93 44 52

Ida Baaserud
Studiesykepleier
idabaa@ous-hf.no
Tlf: 22 93 44 51

Helene Borgan Tran
Studiesykepleier
heborg@ous-hf.no
Tlf: 22 93 51 49

Charleen Taihaugen
Studiesykepleier
uxtach@ous-hf.no
Tlf: 22 93 53 28

Farah Naseem
Sekretær
farnas@ous-hf.no
Tlf: 22 93 44 55

Yun Yong Wang
Datamanager

Sist oppdatert 13.06.2024