Doktor Skrede i mål

Gratulerer til Dr. Ole-Johan Skrede med vellykket disputas av doktoravhandlingen med tittelen "Selected Studies on the Application of Histological Image Analysis in Cancer Diagnostics Using Deep Learning" fredag 26. april 2024.

Marian Seiergren, Spesialrådgiver IKI
Publisert 29.04.2024
Ole-Johan Skrede og Fritz Albregtsen

Foto: Petter Bjørklund/UiT

Ole-Johan Skrede (venstre) og veileder Fritz Albregtsen (høyre).

Disputasen fant sted ved Institutt for informatikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet på Universitetet i Oslo, i navnebror Ole-Johan Dahls hus.

Dr. Skredes forskning fokuserer på å videreutvikle kreftdiagnostikk ved hjelp av dyplæringsteknologi for analyse av diagnostiske bilder. Et viktig resultat av hans arbeid er utviklingen av metoder for å kunne forutsi det forventede sykdomsforløpet til pasienter som lider av tykktarmskreft. Denne innovative tilnærmingen innebærer digital mikroskopisk bildeanalyse for å identifisere kreftområder og vurdere deres alvorlighetsgrad. Ved å trene dyplæringsmodeller på vevsprøver fra omkring 2 500 pasienter, har Dr. Skrede og hans kolleger utviklet en dyplæringsmodell som forbedrer nøyaktigheten av prognoseprediksjoner, noe som fører til bedre stratifisering av pasienter til tilleggsbehandling etter kirurgi. Forskningsteamet har grundig evaluert denne metodikken på over 1 000 pasienter for å demonstrere dens gyldighet og nytteverdi i klinisk praksis. Det mest bemerkelseverdig er at den nye metoden tillater identifisering av betydelig flere pasienter som kan skånes fra unødvendig tilleggsbehandling.  

Doktoravhandlingen omfatter tre artikler publisert i svært anerkjente tidsskrifter, og har bidratt betydelig til kreftforskning og det nylig avsluttede DoMore-prosjektet, et IKT Fytårnprosjekt finansiert med midler fra Forskningsrådet. Artiklene fremhever integrasjonen av dyplæring med tradisjonelle patologiske markører, forutse utfall for tykktarmskreft, optimalisere behandling for tykktarmskreft, samt anbefalinger av forsøksdesign for dyplæringstudier i kreftdiagnostikk.

Prøveforelesningen tidligere på dagen var på emnet: “Foundation models in cancer research” og publikum fikk en god introduksjon til dette dagsaktuelle temaet.

Opponenter:

  • Professor Paul J van Diest, Department of Pathology, University Medical Center Utrecht, the Netherlands
  • Professor emeritus Arvid Lundervold, Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen, Norge
  • Professor Anne Solberg, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo, Norge

Veiledere:

Gjennom doktorgradsarbeidet har Ole-Johan blitt veiledet av Professor Emeritus Fritz Albregtsen ved Institutt for informatikk, UiO, Norge, og nylig avdøde Professor Håvard E. Danielsen ved Institutt for kreftgenetikk og informatikk, Oslo universitetssykehus, Norge. 

Ole-Johan vil fortsette sin forskning ved ICGI som en viktig bidragsyter til mange av de pågående prosjektene ved instituttet.

Vi takker komitemedlemmene for deres grundige gjennomgang av avhandlingen, gode spørsmål og lykkeønskninger for videre arbeid. Takk også til Professor Xing Cai fra universitetet i Oslo som sørget for gjennomføring av seremonien. 

Fra venstre: Xing Cai, Fritz Albregtsen, Anne Solberg, Ole-Johan Skrede, Arvid Lundervold og Paul J. van Diest

Foto: Petter Bjørklund/UiT

Fra venstre: Xing Cai, Fritz Albregtsen, Anne Solberg, Ole-Johan Skrede, Arvid Lundervold og Paul J. van Diest.