Institutt for kreftforskning

Institutt for kreftforskning har siden det ble grunnlagt i 1954 spilt en sentral rolle innenfor både norsk og internasjonal kreftforskning. Instituttet har nå 7 forskningsavdelinger og mer enn 340 ansatte, masterstudenter inkludert. Omtrent 70 % av de ansatte og deres prosjekter er eksternt finansiert. Instituttet har sterke internasjonale forskningsgrupper innen biokjemi, celle og tumorbiologi, genetikk, strålingsbiologi, immunologi og kreftforebygging. I mer enn tretti år har det vært et nært samspill mellom instituttets forskere og kreftkirurger, onkologer og patologer. Denne vekten på translasjonsforskning har resultert i en rekke kliniske protokoller basert på intern forskning. Instituttet er en nøkkelpartner i det såkalte "Komplette kreftsenteret " CCC - Comprehensive Cancer Center – ved Oslo universitetssykehus, og er organisatorisk underlag Kreft og kirurgiklinikken.

Slik finner du fram

Forskningsbygget

Radiumhospitalet, Forskningsbygget

Forskningsbygget på Radiumhospitalet

Vestenghaugen 8

0379 Oslo