Informasjon om diagnoser og behandling

Hva er sarkom?

Alle kreftsykdommer med solide svulster har sitt opphav i et organsystem. For eksempel oppstår brystkreft i brystet og tarmkreft i tarmen osv. Sarkom er en fellesbetegnelse på en krefttype som oppstår i kroppens bevegelsesapparat og bindevev. Kreftsvulstene kan forekomme i muskel, skjelett, fettvev, blodårer, nerver, hud, underhud og annet bindevev.

Sarkomer deles ofte inn i to grupper​​

Bensarkom oppstår oftest i skjelettet. Det finnes ca. 20 forskjellige typer bensarkom. De vanligste er osteosarkom, Ewing sarkom og kondrosarkom.

Bløtdelssarkom oppstår i muskulatur, sener, fettvev, perifere nerver, i tarmkanalen, på bakre bukvegg, i lever og livmor. Det finnes ca. 50 forskjellige typer bløtvevsarkom. De vanligste typene er ulike varianter av liposarkom, pleomorft spocellet sarkom og leiomyosarkom.

Sarkom er en sjelden kreftsvulst som kun representerer ca. 1 prosent av alle nye krefttilfeller i Norge. Det oppstår ca. 50 nye tilfeller av bensarkom og ca. 300 nye tilfeller av bløtvevsarkom i Norge hvert år.

Sarkom antall nye tilfeller per år fra kreftregisteret

De fleste sarkom oppstår uten kjent årsak og er ikke arvelige. Det betyr at vi for de fleste pasienter ikke har noen forklaring på hvorfor de har fått et sarkom.

Behand​​ling

Ki​​rurgi

Det utføres veldig mange typer av forskjellige kreftoperasjoner for sarkom. Hver pasient og hver operasjon er unik. Du finner generell informasjon om de mest vanlige operasjoner for sarkom h​er (PDF).​

Sist oppdatert 01.09.2023