Andre forskningsprosjekter

​NoSarC - national study of gene mutations in sarcoma
NoSarC


CircSarC STS. Development of personalized biomarkers for disease monitoring in sarcomas


CircSarC GIST. Circulating tumor DNA as a biomarker in gastrointestinal stromal tumor


CircSarC Ewing – Circulating Sarcoma: Development of personalized biomarkers for disease monitoring in sarcomas


Kartlegging av muskelstyrke, balanse og gangfunksjon hos pasienter med tumorproteser i kneleddet – en pilotstudie (MAGUS)
Merethe Lia Johansen, Oslo universitetssykehus HF

Etterundersøkelse av pasienter som har gjennomgått kirurgisk behandling for tumor i bekkenskjelett
Trygve Wessel-Aas, Oslo universitetssykehus HFSist oppdatert 08.02.2021