Seksjon for celleterapi

Seksjon for celleterapi ledes av Dag Josefsen.

Seksjon for celleterapi ledes av Dag Josefsen og har 2 enheter som omfatter:

  1. Fremstilling av celleprodukter til pasientbehandling
  2. Immunmonitorering av kliniske forskningsprosjekter med sin tilhørende forskningsgruppe (Translational Research Unit).

Disse enhetene er lokalisert i Forskningbygget på Radiumhospitalet (1. etg) og i OCCI-bygget (4. etg) (Oslo Cancer Cluster Incubator).

Seksjonen har ca 36 ansatte. Fasilitetene i Forskningsbygget omfatter et høsterom for aferesehøsting av celler fra perifert blod, 7 rentrom for prosessering av celleprodukter, 1 rom for kvalitetskontroll, og 1 rom for kryopreservering av ferdige produkter. Benmargshøsting foregår på operasjonsavdelingen i klinikkbygget på Radiumhospitalet. Fasilitetene i OCCI-bygget omfatter et PCR-laboratorium og et cellelaboratorium for forskning.

Seksjonen produserer celleterapiprodukter til flere avdelinger ved OUS, bl.a. til Avdeling for blodsykdommer og Barneavdelingen ved Rikshospitalet, til Lymfomposten (A8) ved Radiumhospitalet samt til Nevrokirurgisk avdeling ved Rikshospitalet. SFC samarbeider også tett med Det norske benmargsgiverregisteret for utredning og høsting av ubeslektede allogene benmargsgivere.

Produktene omfatter hematopoietiske stamceller til allogene og autologe transplantasjoner, T-celleprodukter for videreproduksjon av CAR (Chimeric Antigen Receptor) T celler, T-celler med T-cellereseptorer mot kreftantigener, dendrittiske celler med peptid- og mRNA-vaksiner, øyceller, mesenchymale celler, desiduale stromale celler og fettstamceller. I tillegg bidrar SFC til å lage feeder-celler for produksjon av terapeutiske NK-celler.

SFC produserer celleterapiprodukter til akademiske og kommersielle forskningsprotokoller både ved OUS og for andre sykehus i Norge. I tillegg samarbeider SFC med Institutt for kreftforskning for utvikling av nye celleterapiprodukter slik at lovende forskningsresultater kan bli videreført og omsatt til nye kliniske celleterapiprodukter (translasjonsforskning).

Videre utvikling av SFC omfatter bygging av fasiliteter for virustransduksjon for fremstilling av avanserte celleterapiprodukter, og i den forbindelse er det etablert et senter for avansert celleterapi (ACT-senteret) som er et samarbeidsprosjekt mellom Kreftklinikken og en privat givergruppe.

Produksjon av celleterapiprodukter er underlagt omfattende offentlige lover, forskrifter, reguleringer og godkjenninger som følger europeiske direktiver og forordninger for farmasøytisk GMP-produksjon (Good Manufacturing Practice). Dette inkluderer godkjenninger fra Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk samt sertifiseringer/akkrediteringer fra JACIE (EBMT)/FACT, Det amerikanske benmargsgiverregisteret (NMDP) og Paul Ehrlich Instituttet i Tyskland.

Mer informasjon om ACT-senteret og enhet for immunmonitorering finnes på følgende nettsider:

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for kreftbehandling
Postboks 4953 Nydalen
0424 Oslo