Om oss - pallion

 • Marianne Jensen Hjermstad
 • Stein Kaasa

 • Stein Kaasa
 • Nina Aass
 • Torunn Wester
 • Marianne Jensen Hjermstad

Advisory Board

 • Thomas Smith
 • David Currow
 • Marie Fallon
 • Tone Nordøy
 • Sigbjørn Smeland
 • Augusto Caraceni
 • Kreftforeningen

Trial Office v/ Sigrid Danielsen (WP1)
Intervention and implementation v/ Stein Kaasa (WP3)
Management v/ Nina Aass (WP4)
Dissemination v/ Nina Aass (WP5)

Opplæringsgruppe
Nina Aass og Arnstein Finset
Gruppe: Hege Oma Ohnstad, Tonje Lundeby, Marianne Jensen Hjermstad, Per Grøttum

Stein Kaasa, Hilde Krogstad og Marianne J. Hjermstad
Gruppe: Erik Løhre, Tarje Halvorsen, Sunil Raj, Jo-Åsmund Lund, Eivind Andersen og Nina Aass

Eivind Andersen
Gruppe: Kari Sand, Eivind Andersen, Erik Løhre, Hilde Krogstad, Tarje Halvorsen, Sunil Raj

Marianne J. Hjermstad.
Gruppe: Dagny F. Haugen, Cinzia Brunelli

Helseforsk

 • Stavanger universitetssykehus: PI Herish Garresori
 • Oslo universitetssykehus: PI Olav Dajani
 • Sykehuset Østfold: PI Frode Jordal
 • Sykehuset Vestfold, Tønsberg: PI Arve Nordbø og Karin Semb
 • Nordlandssykehuset, Bodø: PI Ellinor Christin Haukland og Kirsten Engljähringer
 • Sykehuset Ålesund: PI Erik Schistad Staff

 • St.Olavs Hospital, Trondheim : PI Erik Løhre
 • Akershus Universitetssykehus: PI Hanne Hamre
 • Sørlandet sykehus, Kristiansand: PI Svein Mjåland
 • Sykehuset Telemark, Skien: PI Ørnulf Paulsen
 • Helse Førde: PI Mats Holmberg
 • Universitetssykehuset i Nord-Norge: PI Sigve Andersen

Vi har nå over 600 inkluderte pasienter og nærmer oss avslutning. Oppfølging vil pågå ut 2021

Sist oppdatert 09.06.2023