Kontakt oss

Oslo universitetssykehus HF
Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB),
Helse Sør-Øst

Ullevål sykehus,
Kirkeveien 166,
Kreftsenteret (Bygg 11)
0450 Oslo

Postboks 4956,
0424 Oslo

Telefon: +47 230 26 684
 E-post: kslb@ous-hf.no

Prosjektledelsen

Marianne Jensen Hjermstad: mariajhj@medisin.uio.no
Torunn Wester: towest@ous.hf.no

 


 

Sist oppdatert 09.06.2023