Pasientkurs

Tarmkreft, lærings- og mestringskurs

Kurset er for deg som har eller har fått behandling for tarmkreft og dine pårørende.

23.
oktober
2024
2 dager
  1. 23. okt. 2024, 10:00 - 14:00
  2. 24. okt. 2024, 10:00 - 14:00
Påmelding,skriv navnet på kurset.

Tid og sted

Når

  1. 23. okt. 2024, 10:00 - 14:00
  2. 24. okt. 2024, 10:00 - 14:00

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Hvor

Ullevål sykehus
Kreftsenteret, bygg 11

Påmelding,skriv navnet på kurset.

Kurset krever henvisning fra lege. Henvisning sendes fortrinnsvis elektronisk til 

OUS, avdeling klinisk service, onkologi, merknad: Læring og Mestring

Om kurset

Kurset anbefales som en del av pasient og pårørendeopplæringen ved sykehuset. Et tverrfaglig team bidrar med sine fagkunnskaper og en erfaren bruker deler sin erfaringskunnskap. Det legges opp til gruppesamtaler og plenumsdiskusjoner for erfaringsutveksling og nettverksbygging. Hensikten med kurset er å få økt kunnskap og mestring knyttet til sykdom. 

Egenandel

 Pasienten betaler egenandel på opplæringskurs, tilsvarende poliklinisk takst i sykehuset kr. 386,-. Hvis du har frikort, trenger du ikke å betale. Egenandelen er en del av frikortordningen for pasienten. Pårørende betaler ikke egenandel.

Reise og opphold

 

Reiseutgifter dekkes etter reglene for lærings- og mestringsopphold etter Lov om Spesialisthelsetjenesten § 5-5 med tilhørende forskrifter. Pasientreiser dekker rimeligste reisemåte med fratrekk av egenandel kr. 342,- tur/retur. Pasientreiser dekker kr. 683,- for overnatting + kr 264,- for kost pr. person pr. døgn (satser 2024).

NB! Ta kontakt med Pasientreiser , tlf. 915 05515 i forkant av kurset.

Overnatting

Hvis du/dere trenger overnatting på hotell, må du/dere ordne dette selv.

Vi tipser om:

Ullevål hotell (pasienthotell)

Tlf 21603600

Pasienthotellet på Radiumhospitalet
Tlf.: 23 25 24 00

Norlandia hotell, Karl Johan
Tlf.: 23 16 17 00

Thon hotell, Storo

Tlf 23400200

 Innlegg

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Andre datoer

  1. Passert