Pasientkurs

Øre- nese- halskreft, lærings - og mestringskurs

Veien videre for deg som er behandlet for ØNH kreft og for dine pårørende.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Kurset er et samarbeid mellom: Enhet for læring og mestring, Seksjon for psykososial onkologi, mestring og rehabilitering, Kreftklinikken, OUS Avdeling for kreftbehandling og Stråleterapienheten, Radiumhospitalet ØNH-avdelingen, Rikshospitalet.

Hvor

Radiumhospitalet, Vardesenteret
Ullernchausseen 70
0379 Oslo

Påmelding

Kurset krever henvisning fra lege. Henvisning sendes fortrinnsvis elektronisk til OUS, avdeling klinisk service, onkologi, merknad: Læring og Mestring.

Om kurset

Erfaring viser at mange pasienter behandlet for øre, nese, halskreft kan slite med ettervirkninger etter avsluttet behandling. Hensikten med kurset er at du skal få økt kunnskap og forståelse for din situasjon. Kunnskap øker muligheten for aktivt å kunne medvirke, gjøre gode valg og mestre situasjonen. Det legges opp til dialog og utveksling av erfaringer. Kurset er anbefalt av avdelingens leger og sykepleiere.

Program

  • Erfaringer fra tidligere pasient og informasjon om Munn og halskreftforeningen     
  •  Behandling og ettervirkninger etter hode og halskreft
  • Ernæring og ernæringsvansker
  •  Opptrening av stemme, talevansker og svelgvansker ved logoped  
  •  Munnpleie og tørre slimhinner, ved tannpleier
  • Hvordan leve best mulig etter avsluttet behandling
  • Betydning av fysisk aktivitet og trening
  • Veien videre hva finnes av tilbudEndret kroppsbilde og seksuell helse 
  • Erfaringsutveksling i gruppe

 

Brosjyre

 

 

 

Kontakt