Pasientkurs

To stomier, lærings- og mestringskurs.

Et lærings- og mestringskurs for pasienter med to stomier som følge av kreftbehandling og deres pårørende. Kurset er under utvikling.

28.
november
2024
2 dager
  1. 28. nov. 2024, 09:30 - 15:15
  2. 29. nov. 2024, 09:30 - 15:15
Påmelding, skriv inn navnet på kurset.

Tid og sted

Når

  1. 28. nov. 2024, 09:30 - 15:15
  2. 29. nov. 2024, 09:30 - 15:15

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Hvor

Ullernchausseen 70
0379 Oslo
Vardesenteret

Påmelding, skriv inn navnet på kurset.

Kurset krever henvisning fra lege dersom du ikke er under behandling. Henvisning sendes fortrinnsvis elektronisk til OUS, avdeling klinisk service, onkologi, merknad: Læring og Mestring
For pasienter med to stomier som følge av kreftbehandling og deres pårørende. Kurset utvikles i samarbeid med og anbefales av avdelingens leger og sykepleiere. Hensikten med kurset er å få økt kunnskap og mestring knyttet til sykdom, behandling og veien videre. 

 

Egenandel

Pasienten betaler egenandel på opplæringskurs, tilsvarende poliklinisk takst i sykehuset kr. 386,-. Hvis du har frikort, trenger du ikke å betale. Egenandelen er en del av frikortordningen for pasienten. Pårørende betaler ikke egenandel.

Reise og opphold

Reiseutgifter dekkes etter reglene for lærings- og mestringsopphold etter Lov om Spesialisthelsetjenesten § 5-5 med tilhørende forskrifter. Pasientreiser dekker rimeligste reisemåte med fratrekk av egenandel kr. 342,- tur/retur. Pasientreiser dekker kr. 683,- for overnatting + kr 264,- for kost pr. person pr. døgn (satser 2024).

NB! Ta kontakt med Pasientreiser , tlf. 915 05515 i forkant av kurset.

 

Kontakt