Pasientkurs

Allogen stamcelletransplantert, lærings – og mestringskurs

Mange pasienter som har gjennomgått allogen stamcelletransplantasjon – og deres pårørende, har behov for å vite mer om sykdom, behandling, rehabilitering og å møte andre i samme situasjon.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Kurset er et samarbeid mellom avdeling for blodsykdommer og Lærings – og mestringssenteret (LMS) Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, og Blodkreftforeningen.

Påmelding

Kurset krever henvisning fra lege. Henvisning sendes fortrinnsvis elektronisk til OUS, avdeling klinisk service, onkologi, merknad: Læring og Mestring.

Egenandel for kurset (gjelder kun pasient), 403 kroner. Hvis du har frikort, trenger du ikke å betale. Pårørende er gratis.

Om kurset

Kurset anbefales som en del av pasient og pårørendeopplæringen ved sykehuset. Et tverrfaglig team vil formidle sin fagkunnskap og en brukerrepresentant forteller om hvordan det er å leve som allogen stamcelletransplantert. Det legges opp til dialog og erfaringsutveksling.

Med forbehold om endring av dato.

Innhold

Tema som belyses:

  • Brukerrepresentant deler sine erfaringer.
  • Informasjon om Blodkreftforeningen.
  • Sykdom, behandling og GVHD.
  • Seksualitet og samliv.
  • Fatigue.
  • Mestring i hverdagen.
  • Trygder og sosiale ordninger.
  • Fysisk aktivitet og trening.

Program blir tilsendt etter bekreftet påmelding.

 

Kontakt