Kreftrehabiliteringssenteret

Kreftrehabiliteringssenteret er et tilbud til pasienter i yrkesaktiv alder (18-67 år) som er i behov av tverrfaglig rehabilitering etter kreftbehandling.

Pasienter ferdigbehandlet for under ett år siden kan henvises fra fastlege eller sykehuslege, mens pasienter som ble ferdigbehandlet for ett år eller mer siden, må henvises fra sykehuslege.

Egenandel og frikort gjelder.

Pasientene som henvises må ha en tilknytning til arbeidslivet eller en realistisk mulighet til å komme tilbake i jobb. Dette innebærer at tilbudet ikke er for etablerte alderspensjonister eller fullt uføretrygdede. Varighet for oppfølging er inntil 6 mnd.

Kreftrehabiliteringssenteret

Rehabiliteringstilbud for pasienter som nylig har gjennomgått kreftbehandling (0-1 år siden)

Gruppebaserte program

Våre rehabiliteringskurs avholdes en dag i uken over 7 uker med inntil 12 deltagere. Gjelder alle kreftdiagnoser.  Innholdet på kursdagene består av tilpasset undervisning og veiledet trening i gruppe, og kursene går fra kl. 9.30 - 14.00. Det avholdes en individuell kartleggingssamtale med sosionom/kreftsykepleier og individuell samtale/fysisk test hos fysioterapeut før kursoppstart for å avklare om dette er det riktige tilbudet.

Undervisningstemaene

 • Rehabilitering etter kreftsykdom
 • Arbeid / rettigheter
 • Treningslære
 • Ernæring
 • Følelsesmessige reaksjoner og mestring
 • Identitet, samliv og kommunikasjon

Veien videre – refleksjon

Vi har også ulike treningsgrupper og medisinsk yogakurs. I tillegg har vi matlagingskurs for de som har behov for å gå ned i vekt, unngå at vekten øker for mye eller ønsker å endre til et sunnere kosthold.

Individuelt rehabiliteringstilbud

Et individuelt tilbud for pasienter som har avsluttet kreftbehandling hvor gruppetilbudet av ulike årsaker ikke er aktuelt. Det holdes først en kartleggingssamtale og deretter er det et tilbud om oppfølging hos ulike fagpersoner og evt. deltagelse i treningsgruppe eller matlagingsgruppe etter behov. Gjelder alle kreftdiagnoser.

Rehabiliteringstilbud for pasienter som har gjennomgått kreftbehandling for 1-10 år siden

Henvisning av pasienter med seneffekter (1–10 år siden kreftbehandling)

Pasientene må henvises fra sykehus. Vi forutsetter at pasientene er grundig utredet for sine seneffekter før de henvises og ber om at informasjon om dette vedlegges henvisningen.

Råd om utredning av ulike seneffekter er beskrevet i Rapporten «Seneffekter etter kreftbehandling. Faglige råd», utgitt av Helsedirektoratet i 2020.

Henvisningen må inneholde følgende opplysninger

 • Beskrivelse av aktuell problemstilling, symptombilde og gjennomført utredning
 • Informasjon om kreftdiagnose og gjennomgått behandling.
 • Informasjon om tilleggssykdommer
 • Medikamentliste
 • Beskrivelse av tidligere rehabiliteringstiltak 
 • Informasjon om jobbstatus

Henvisninger som er ufullstendige vil kunne bli avvist. I tilfeller hvor det har gått mer enn 10 år etter gjennomført kreftbehandling, vil det kun unntaksvis bli gitt et tilbud.

Gruppebasert program

 • Mestringskurs for pasienter som har plager med kreftrelatert fatigue / langvarig utmattelse. Varighet 1 gang i uken over 6 uker.
 • Treningsgruppe for pasienter som har plager med kreftrelatert fatigue / langvarig utmattelse. Varighet 1 gang i uken over 12 uker.

Individuelt rehabiliteringstilbud

Et tilbud for pasienter med kreftrelaterte seneffekter hvor gruppetilbudet av ulike årsaker ikke er aktuelt. Pasienter som henvises vil bli innkalt til en kartleggingssamtale. Deretter vil de fleste gjennomføre en fysisk test av kondisjon og styrke før man konkluderer og utarbeider en tverrfaglig rehabiliteringsplan.

Samtaletilbud for kreftpasienter og pårørende i yrkesaktiv alder

Individuelt samtaletilbud hos kreftsykepleier, sosionom eller psykolog for kreftpasienter og deres pårørende som opplever emosjonelle utfordringer på grunn av egen kreftsykdom eller kreft i nær familie. Dette er et korttidstilbud med 6-10 individuelle samtaler, med varighet på maksimalt 6 mnd.

Kreftrehabiliteringssentert har  et  Kvalitets- og  forskningsregister.

Hvor kan jeg få mer informasjon?

 

Kontakt

Henvisning (elektronisk/papir) fra lege

Onkologi, Kreftrehabiliteringssenteret/Helse og arbeid
Oslo universitetssykehus HF
Pb 4956 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Kreftrehabiliteringssenteret flytter fra bygg 28 til bygg 100 på Aker sykehus, fredag 27.10. Se kart her: Aker bygg 100.pdf

Kollektivtrafikk til Aker sykehus

Buss nr. 31 går fra Fornebu via Jernbanetorget til Aker sykehus.

T-banelinje 5 stopper på Sinsen T. Derfra bør du nå ta buss 31 videre ett stopp. Det er mulig å gå gangveien fra Sinsenkrysset i Trondheimsveien som er midlertidig lagt i gangtunnel under byggingen av nye Aker sykehus.

For rutetider se ruter.no.

Praktisk informasjon

Som en følge av de bygge- og gravearbeidene på Aker sykehus vil antallet parkeringsplasser reduseres.

Det er fortsatt god parkeringskapasitet på området, men du må belage seg på noe lengre gangavstander. Reserverte plasser for forflytningshemmede (uten avgift) finnes i nærhet av alle inngangene.

Alle endringer og sperringer vil bli synliggjort med midlertidige skilter og refleksbånd.

Det er etablert besøksplasser utenfor hovedinngangen og ned mot teltet til parkavdelingen. I tillegg er det besøksplasser utenfor inngang til bygg 2, bygg 6 og bygg 8. Reserverte plasser for forflytningshemmede (uten avgift) finnes i nærhet av alle inngangene.

Parkeringsplassene ved Aker sykehus er avgiftsbelagte. Avgiftstid er 24 timer alle dager. Se informasjon om betaling lenger ned.

Elbiler

Det finnes per dags dato ingen parkeringsplasser med lademulighet. 

Betalingsmuligheter

Sykehuset tilbyr utendørs parkering på alle behandlingsstedene. Du kan velge om du vil betale med kort, mynt eller via EasyPark sin mobiltelefonløsning.

Sykehuset anbefaler at de som skal parkere utendørs benytter seg av etterskuddsvis betaling eller betaling med mobiltelefon fordi det ikke alltid er like lett å beregne hvor lang tid sykehusbesøket vil ta.

Etterskuddsvis betaling

Ved etterskuddsvis betaling kan, du ved hjelp av betalingskort (for eksempel. VISA kort), reservere et beløp på parkeringsautomaten. Beløpet som ikke brukes, blir refundert.

 1. Trekk betalingskortet i betalingsautomaten.
 2. Reserver et beløp.
 3. Når du avslutter besøket, trekker du betalingskortet igjen (det samme som først benyttet) i betalingsautomaten (den samme betalingsautomat som først benyttet) og du blir logget ut.

​Fordelen med denne ordningen er at du hverken betaler for mye parkeringsavgift eller risikerer at parkeringstiden løper ut på grunn av forsinkelser.

Parkeringstid kan kjøpes ved automaten eller ved bruk av EasyPark-app (EasyPark tar 15 prosent tillegg for bruk av deres app). EasyPark SMS tjeneste – transaksjonsavgift 3 prosent minimum 2 kr (se beskrivelse på automat).

Priser 2023

 • 46 kr per time
 • 290 kr per døgn
 • 975 kr per uke

EasyPark-kode: 3004.

Gjelder alle dager og hele døgnet.

Kontakt​​​

Generelle henvendelser:

Klager​​

Klage på kontrollsanksjon kan legges inn via ous.parkerings.info eller per brev til:

Oslo universitetssykehus HF
Oslo sykehusservice
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo
Merk Kontrollsanksjon – Parkering​

OUS  parkeringsområder håndheves etter Parkeringsforskriften av 18. mars 2016 nummer 260.