Seksjon for klinisk ernæring (KRE)

Vi gir vitenskapelig basert ernæringsbehandling og kostveiledning til inneliggende og polikliniske pasienter etter henvisning fra lege.

Seksjon for klinisk ernæring består av kliniske ernæringsfysiologer (KEF-er) som behandler inneliggende pasienter, Ernæringspoliklinikken til poliklinisk ernæringsbehandling og en Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring (NKSU).

Seksjonen gir vitenskapelig basert ernæringsbehandling og kostveiledning til inneliggende og polikliniske pasienter etter henvisning fra lege. Konsultasjon og behandling innebærer

  • strukturert kartlegging av kosthold og ernæringstilstand 
  • vurdering av ernæringsstatus 
  • ernæringsbehandling med spesialkost/ individuelt tilpasset kost
  • enteral og parenteral ernæringsbehandling 

Kontakt