Fagkurs

Fagdag: Fysioterapi til organtransplanterte pasienter

Fagdagen er for fysioterapeuter som jobber med transplantasjonspasienter i kommunen, privat praksis eller i spesialisthelsetjenesten. Det kan være nyttig for deg som jobber med pasienter med organsvikt som kanskje skal få et nytt organ, eller deg som allerede har møtt organtransplanterte pasienter på institutt eller andre behandlingsinstitusjoner. Fysioterapistudenter er også velkomne. Deltageravgift kr 500.

7.
oktober
2024
  1. 07. okt. 2024, 08:30 - 15:30
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 07. okt. 2024, 08:30 - 15:30

Type arrangement

Fagdag

Arrangør

Hvor

Sogn Arena, Klaus Torgårds vei 3, 0372 Oslo

Påmelding

Program (med forbehold om endringer)

09.00-09.15

Velkommen v/fagansvarlige fysioterapeuter ved Rikshospitalet.

 

09.15-09.45

Introduksjon til organdonasjon og –transplantasjon

v/Transplantasjonskoordinator ved OUS.

09.45.10.00

Pause

10.00-10.45

Ventetiden mot transplantasjon
v/Transplantasjonssykepleier ved lungeavdelingen, Rikshospitalet.

10.45-11.00

Pause

11.00-11.45

Skrøpelighet og trening før transplantasjon

v/Emilie Hellwege, Spesialfysioterapeut ved OUS.   

11.45-12.30

Lunsj

12.30-13.15

Generelle råd ved trening av transplanterte
v/fagansvarlige fysioterapeuter ved Rikshospitalet.

13.15-13.30

Pause

13.30-14.30

Organspesifikke anbefalinger og hensyn

v/fagansvarlige fysioterapeuter ved Rikshospitalet.

14.30-14.45

Pause

14.45-15.30

Pasienterfaringer


Det blir servert enkel lunsj. Ta kontakt om du har allergier. 

 

Kontakt