Viktig samarbeid mellom NAV og OUS Mortensrud gir resultater

Etter kun to måneders samarbeid er allerede tilbakemeldingen fra pasientene udelt positiv: - I løpet av en halvtime har jeg nå fått ordnet det som i utgangspunktet hadde tatt flere uker å få fikset, utbrøt en fornøyd pasient.

Maine Greni t.v, Vigdis Jacobsen Rehn og Solveig Kristiansen

​Det var i februar i år at det offisielle samarbeidet mellom NAV kontorene i bydel Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand og OUS Mortensrud, ved Søndre Oslo DPS, BUP Oslo Syd og Ruspoliklinikken (RUPO) på Mortensrud startet.

Bydelssamarbeidet Vilje viser vei som ble etablert i 2008 ble faset ut 2016. I mange år har det i ulike samhandlingsarenaer kommet frem en problemstilling med at Søndre Oslo DPS strever med å få kontakt med veiledere på NAV og motsatt. Dette ønsket rådgiver Vigdis Jacobsen Rehn å gjøre noe med.

- I 2016 tok jeg initiativ til å invitere alle de tre statlige NAV-kontorene og representanter i DPS, RUPO og BUP Oslo Syd, som alle holder til på OUS Mortensrud, til et møte. Formålet var å undersøke om det var et ønske om å få til et bedre samarbeid og eventuelt hvordan. Etter flere felles møter, der partene diskuterte ulike problemstillinger, etablerte vi en arbeidsgruppe som nå utgjør NAV-samarbeidet, forklarer Vigdis.

 -Hele prosjektet er veldig gøy og inspirerende. Det er en flott gruppe som i felleskap jobber for en god sak – pasienten, sier Maine Greni t.v, hun har ansvaret for mye av det tekniske i tillegg til å være kontaktperson mot behandlere på DPS. Her avbildet sammen med rådgiver Vigdis Jacobsen Rehn.

bilde av Maine Greni og Vigdis Jacobsen Rehn

-Hele prosjektet er veldig gøy og inspirerende. Det er en flott gruppe som i felleskap jobber for en god sak – pasienten, sier Maine Greni t.v, hun har ansvaret for mye av det tekniske i tillegg til å være kontaktperson mot behandlere på DPS. Her avbildet sammen med rådgiver Vigdis Jacobsen Rehn.


NAV tilstede på OUS Mortensrud

Hver tirsdag er en representant fra NAV på plass ved OUS Mortensrud. Formålet med samarbeidet er å bli bedre kjent, gjøre saksbehandlingen mer fleksibel og effektiv, og dermed gi pasienten et bedre tilbud. Samt å gi hverandre en større felles forståelse og å utveksle kompetanse.

Prosessen har vært lang, men tilbakemeldingene tilsier at det hittil har vært en suksess! Planen er at de tre NAV-kontorene skal rullere, tredje hver tirsdag. En bydel er på Mortensrud hele dagen, de to andre bydelene har startet med halve dager fra klokken 12.00-15.30.


Gjensidig fleksibilitet

OUS Mortensrud har opprettet timebok i DIPS. Behandler reserverer time eller kan komme på drop-in time hvis det er ledig tid. Behandler kan søke råd på generelt grunnlag, drøfte saker anonymisert hvis det ikke er innhentet samtykke eller at pasienten selv deltar i konsultasjonen. Bydelene kan også be om at aktuelle behandler avsetter tid på aktuelle tirsdager hvor de er tilstede. Fleksibiliteten skal være gjensidig.

- Alle parter har fra starten av vært positive til samarbeidet og viser stor motivasjon og entusiasme. To av bydelene har i tillegg klart å få med sine egne systemer slik at de raskt får undersøkt og fulgt opp de ulike sakene, forklarer Vigdis.

- Dette tilbudet svarte på et behov for bedre kommunikasjon og et samarbeid for å utøve bedre og mer effektiv saksbehandling til beste for pasienten. Dette er et veldig nyttig og tidsbesparende samarbeid for alle parter, forteller Solveig Kristiansen, jobbspesialist ved NAV Søndre Nordstrand.


Et fantastisk samarbeid

Kristiansen har representert NAV Søndre Nordstrand tre tirsdager hittil og føler seg godt tatt imot.

- Jeg føler at vi faktisk jobber på lag. Det samarbeidet er fantastisk. Dette er også flott, sett i et samfunnsøkonomisk perspektiv, sier hun engasjert.

Siden oppstarten har de fått godt over 20 saker på bordet, en av sakene var en pasient som trengte et sted å bo. Vedkommende hadde kun en bærepose med personlige eiendeler og sto helt på bar bakke. I samarbeid med NAV og behandler fikk vedkommende et midlertidig sted å bo og har satt i gang prosessen med å skaffe seg jobb.

 Solveig Kristiansen, jobbspesialist ved NAV Søndre Nordstrand sitter klar på kontoret på OUS Mortensrud for å ta imot nye besøkende.

 bilde av SOlveig Kristiansen fra NAV

Solveig Kristiansen, jobbspesialist ved NAV Søndre Nordstrand sitter klar på kontoret på OUS Mortensrud for å ta imot nye besøkende.

Tilbakemeldingene er udelt positive
- Tilbakemeldingene fra pasientene har vært udelt positive, noe vi er veldig glad for. Samtidig jobber vi målrettet for å gjøre samarbeidet enda bedre - til beste for pasienten, og ikke minst mer kjent der ute, sier Vigdis.

Hun forteller at støtten og forankringen hos ledelsen på OUS Mortensrud og i alle tre bydelene har vært viktig og utrolig bra. -Alle tilrettelegger for et fleksibelt og smidig samarbeid, det er betryggende for pasienten, forklarer hun.

Sist oppdatert 26.04.2018