Kongens Fortjenstmedalje til Åse Minde

H.M. Kong Harald har tildelt poliklinikkleder og kunstpsykoterapeut Åse Minde Kongens Fortjenstmedalje. Medaljen ble overrakt under en tilstelning i Store auditorium på Gaustad den 29. november.

​Kollegaer, familie og venner var samlet da Åse Minde ble hedret med fine taler, vakker dans og et flott musikalskt innslag. Klinikkleder Marit Bjartveit overrakte medaljen.

Klinikkleder Marit Bjartveit og Åse Minde

Klinikkleder Marit Bjartveit holdt en flott tale og overrakte både diplom og medalje til Åse Minde

Minde har siden 2001 bygget opp og ledet Spiseforstyrrelsespoliklinikken på Gaustad, Klinikk psykisk helse og avhengighet. I januar 2018 er det 39 år siden Åse Minde ble ansatt på sykehuset. De siste 17 årene har hun vært leder.

Tildelingen er basert på blant annet følgende begrunnelse fra søknaden «… som pioner for fagfeltet kunstpsykoterapi, som foregangskvinne i utviklingen av spesialiserte behandlingsprogram for spiseforstyrrelser her til lands, med kunsten i hjertet av behandlingen- og som en unik formidler av kunstpsykoterapi gjennom bl.a bøker oversatt til flere språk» .

Åse Minde har ved sitt arbeid og sin karakter, klart å skape, utvikle og beholde et levende behandlingsmiljø for spiseforstyrrelser, med en behandlingskultur som skiller seg ut i norsk psykiatri. En behandlingskultur preget av kunstpsykoterapi, psykodynamiske prinsipper, tverrfaglighet, humanitet og respekt for det skapende og kjempende menneske.

- Åse har en imponerende karriere, er i sannhet en pioner i fagfeltet; nytenkende, visjonær og utholdende. Hun har stor skaperkraft, generøsitet, og en enorm kapasitet. Åse er faglig meget dyktig, er dypt respektert og verdsatt i teamet, og vi ønsket hun skulle hedres med en slik utmerkelse», forteller søker Kari Rød, overlege ved Spiseforstyrrelsespoliklinikken.

 

Bilde av Kari Rød og Åse Minde

Kari Rød og Åse Minde. Kari Rød ledet tilstelningen og var også den formelle søkeren

Selv uttaler Åse Minde:
- «Arrangementet og overrekkelsen av Kongens Fortjenestemedalje var overveldende.  Jeg føler meg takknemlig og dypt beæret over å ha fått en slik annerkjennelse. For meg er dette også en viktig annerkjennelse for faget kunstpsykoterapi og av Spiseforstyrrelsespoliklinikkens behandlingstilbud. Jeg føler meg heldig som får lov til å lede et tverrfaglig fagteam som sammen med meg har skapt og utviklet et levende behandlingsmiljø for spiseforstyrrelser. Det er et fagteam med høy ekspertise, med en felles grunnverdi i humanitet og respekt for enkelt menneske. Jeg føler at jeg på mange måter deler denne medaljen med hele teamet på Spiseforstyrrelsespoliklinikken og flere av både mine tidligere og nåværende ledere ved Oslo universitetssykehus. De har gitt rom og forståelse for at jeg sammen med teamet kunne utvikle en spesialpoliklinikk for spiseforstyrrelser. Fra dypet av mitt hjerte sender jeg en stor takk til mine ansatte og ledere,» sier Åse Minde.

 

bilde av Åse Minde

Åse Minde føler seg dypt beæret over anerkjennelsen

 

Bilde av musikere

Musikerne Astrid Kirschner på fiolin og Jadran Duncumb på theorbe (basslutt) fremførte stykket «Sonata seconda» av Giovanni Battista Fontana

 

Bilde av Cassandra Loo

Åses datter Cassandra Loo fremførte en vakker dans


Vi gratulerer med utmerkelsen!

Sist oppdatert 14.12.2017