Fag- og tjenesteutvikling

ITandem

Gjennom utviklingen av samhandlingsappen iTandem ønsker vi å få mer kunnskap om hvordan teknologi bør brukes i behandling for psykisk lidelse. Målet er å utvikle et helhetlig konsept for digital samhandling og avstandsoppfølging.

iTandem kan foreksempel benyttes i kombinasjon med videokonsultasjon som verktøy i behandlingen. Illustrasjonsfoto: TIPS Sør-Øst

Appen iTandem er under utvikling og testes og forbedres i tilknytning til ulike prosjekter som driftes av TIPS Sør-Øst. Den er foreløpig ikke tilgjendelig for bruk i ordinær klinikk. 

iTandem inneholder ulike moduler eller deler, der man kan registrere, søvn, aktivitet, humør, bedring, medisiner, rusbruk og psykose. I samarbeid med behandler velger pasienten hvilke deler hen har lyst å bruke. Det er anbefalt å velge ut noen områder å fokusere på. Det er kun disse delene som man vil få spørsmål eller oppgaver om i appen. Pasienten kan selv velge om hen vil få varsler om å registrere i iTandem. 

Tilbakem​e​​ld​​in​g​​​​e​​r og ​sp​​ørsmål 

Dersom du har spørsmål eller tilbakemeldinger om iTandem; ikke nøl med å kontakte oss. Vi ønsker at verktøyet skal bli så bra som mulig, og trenger derfor alle de tilbakemeldingene vi kan få, for eksempel meldinger om små eller store feil av alle slag, mangler eller behov. ​

Send det gjerne til Mari Skoge: mskog2@ous-hf.no

iTand​​e​​m ​​demonstrasjons- og opplæri​ngsv​​i​d​​​eoer
Sist oppdatert 25.08.2023