TIPS ARBEID I REGIONEN

TIPS nettverket i Sykehuset Vestfold med ny giv

- Med nettverket ønsker vi å løfte fram tidlig oppdagelse og behandling ved psykose som viktig og interessant.

En gruppe mennesker som sitter rundt et bord
TIPS nettverket i Vestfold med samling i mai 2022. Foto: TIPS Sør-Øst

Marit Holter er TIPS Sør-Øst konsulent i Sykehuset i Vestfold. Gjennom mange år har hun vært ansvarlig for å holde interessen for kunnskap rundt tidlig oppdagelse og behandling ved psykose, og alvorlig psykisk lidelse, levende i egen klinikk. Selv er hun ansatt i  TIPS Vestfold – et tidlig oppdagelsesteam i klinikken. 

Marit Holter og Tor Morten Rindsem er begge spesialsykepleiere og har lang fartstid i TIPS Vestfold. Teamet er unikt i sitt slag i Helse Sør-Øst. De jobber utadrettet og sprer kunnskap og informasjon, blant annet gjennom faste besøk på videregående skoler. De gir råd til mennesker som rammes av psykiske lidelser for første gang, eller som føler at eksisterende problemer blir alvorlig forverret. 

TIPS teamet i Vestfold

Marit Holter og Tor Morten Rindsem utgjør TIPS teamet i Vestfold. Her på et av mange skolebesøk. Foto: TIPS Vestfold

 - Vi svarer alle som trenger hjelp eller som har mistanke om at noen de kjenner har problemer. Ved mistanke om utvikling av psykose vil TIPS tilby kartlegging og hjelp til videre utredning og behandling, forteller Marit Holter.

Opprettholde interessen for psykosefaget

I tillegg til å jobbe utadrettet med informasjon, er det også viktig å holde den faglige interessen oppe i klinikken. Gjennom TIPS nettverket som består av dedikerte fagpersoner, ønsker man å bidra til dette. Personene i nettverket kalles TIPS-kontakter, og har fått et særlig ansvar for å bidra i sine seksjoner med å tenke psykosefaglig, etterspørre behov for kompetanse, og skape interesse for tidlig psykose. 

TIPS-kontaktene kan formidle informasjon fra Marit Holter om blant annet seminarer, FagTIPS i regi av TIPS Sør-Øst, og dele relevante fagartikler. Marit etterspør jevnlig hva nettverket trenger og hvordan de ønsker at det skal fungere i praksis. Tanken er at nettverket kan identifisere felles utfordringer og at de sammen kan se på løsninger. Nettverket kan også bidra til å ivareta utredningskompetanse i klinikken. Samarbeid med TIPS Vestfold er sentralt, for de kan støtte og hjelpe klinikere til å gjøre utredninger. I tillegg jobber nettverket med å rette oppmerksomhet mot pårørendearbeid og involvering av pårørende.

- I en travel og presset hverdag kan det bli liten plass til det å tenke tidlig oppdagelse. Det er ikke rart, rammebetingelsene er krevende og det er mange andre oppgaver som skal løses, understreker Marit. Likevel skal vi ivareta forpliktelsen til å få til tidlig oppdagelse og behandling for de unge med risiko for psykose, og tidlig psykose, fortsetter hun.

Nettverket er en viktig ressurs

Derfor er nettverket en viktig ressurs for klinikken. Denne våren ble nettverket fornyet, etter at det hadde vært litt stille med aktivitet under pandemien. Nå er det flere nye TIPS kontakter på plass, mens andre har vært med lenge. Det ble invitert til en samling på DPS Vestfold 13. mai der Carmen Simonsen og Kristine Gjermundsen fra TIPS Sør-Øst deltok. På samlingen fortalte de om TIPS Sør-Øst som kompetansetjeneste og hva de kan bidra med, og formidlet ny forskning innen recovery ved psykoselidelse. 

- Gjennom nettverket kan vi fremme kunnskapen om dette med å komme til tidlig. Gjennom et psykosefaglig nettverk kan vi skape felles faglig forståelse, ha en felles plattform, sier Marit. Selv om rammebetingelser kanskje ikke helt optimale nå –tenker vi at det blir bedre på sikt. Målet er at nettverket skal oppleves som meningsfylt både for TIPS-kontaktene, men også for fagpersoner rundt. Målet er også selvfølgelig at folk får tidlig, god og riktig behandling for sin psykoselidelse, og at behandling gis i tråd med faglige anbefalinger, avslutter Marit.
Sist oppdatert 27.06.2022