forskningstur til lancaster og manchester høst 2022

Sammen for bedre tjenester

I flere år har TIPS Sør-Øst hatt et nært samarbeid med forskningsmiljøer i England. I høst fikk vi anledning til å reise på en forskningstur for å styrke samarbeid om forskning og innovasjon for bedre tjenester for pasienter med psykose og deres pårørende.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde
På bilde fra venstre: Erlend Mork, Fiona Lobban, Kristin Lie Romm, Inger Stølan Hymer, Siri Sæland, Marit Holter

Siden pandemien brøt ut har TIPS Sør-Øst gjennomført en stor satsing på det nettbaserte selvhjelpsverktøyet for familie og venner til personer med psykiske vansker som inkluderer psykose: www.reacttoolkit.no​​

Den norske versjonen, REACT-NOR er opprinnelig utviklet i England under ledelse​ av professor Fiona Lobban (bildet over) ved Lancaster University. REACT-NOR gruppa har hele tiden hatt kontakt med Fiona og samarbeidet om forskningen på implementering og effekt av denne intervensjonen. Vi besøkte Fiona og hennes team på Lancaster University og utvekslet forskningsresultater, erfaringer og ideer for videre utvikling.

Fiona Lobban - Lancaster Univ​​ersity​

Fiona Lobbans forskningsinteresser handler blant annet om å forstå nøkkelfaktorer som bidrar til bedre psykisk helse, og hvordan man best kan støtte mennesker som opplever psykiske plager. Hun er interessert i psykisk helse innenfor en bred sosial kontekst: både støtte som kan tilbys som nettbaserte tjenester eller gjennom frivillig arbeid, gjennom interaksjon mellom personer med egenerfaring, men også i kliniske omgivelser. Hun er opptatt av å forstå de positive og negative virkningene av disse støtteformene, og de underliggende mekanismene for hvordan de fungerer. 

For å gjøre dette bruker hun en rekke ulike metoder, som trekker på både kvantiative og kvalitative tilnærminger, og hun er i økende grad interessert i å jobbe innenfor et realistisk rammeverk.​

Hennes hovedinteresser for tiden er digital psykisk helse, sosiale nettverk og deres rolle i å støtte psykisk helse og bedring, og støtte gjennom nettverk av personer med egen erfaring (lived experience)

Lancaster møte

TIPS Sør-Øst sammen med Fiona Lobban og hennes team på Health Innoavtion Centre, Manchester University. Foto: TIPS Sør-Øst

​Filippo Varese - Manchester Un​iv​ersity

I Manchester hadde vi gleden av å møte ​psykolog og Dr. Filippo Varese og et par av hans kolleger. Siden 2018 har han vært direktør for Complex Trauma and Resilience Research Unit (C-TRU). C-TRU er et samarbeid mellom University of Manchester og Greater Manchester Mental Health NHS Foundation Trust. Formålet er å ​forbedre forståelsen og ​behandlingsintervensjoner for traumer, komplekse traumer og andre relaterte psykiske helsebehov. Enheten ledes av etablerte kliniske forskere i Manchester (meddirektører Sandra Bucci, Katherine Berry, Richard Brown og Eleanor Longden) som jobber aktivt med målgrupper og overlevende fra komplekse traumatiske opplevelser i utformingen og gjennomføringen av forskningen.

Filippo Varese og Kristin Romm

Leder for TIPS Sør-Øst, Kristin Lie Romm og Dr. Filippo Varese under møtet i Manchester. Foto: TIPS Sør-Øst

For TIPS Sør-Øst er Vareses forskningsinteresser også svært relevante. Blant annet forsker han på d
et psykologiske og kognitive grunnlaget for psykotiske opplevelser (spesielt auditive verbale hallusinasjoner) i både ikke-kliniske og kliniske populasjoner.

Han er også opptat av virkningen av uønskede livserfaringer (f.eks. barndomstraumer) på alvorlige psykiske vansker (f.eks. psykose), og de psykologiske mekanismene som kan forklare disse sammenhengene. I tillegg jobber han med utvikling og evaluering av psykososiale intervensjoner for psykoser/alvorlige psykiske helseproblemer og traumerelaterte vansker, inkludert traumefokuserte og traumeinformerte tilnærminger.

Nå leder han et 4-årig forskningsprogram med fokus på å klargjøre virkningen av traumer og uønskede livserfaringer på mennesker med ultrahøy risiko for psykose, og verdien av traumeterapi i denne risikoutsatte gruppen. 


Sandra Bucci - Manch​​​e​​ster University

Sandra Bucci er forsker og professor i klinisk psykologi, og vi var heldige å få møte henne og et par kolleger på universitetet også. For TIPS Sør-Øst er det særlig hennes interesse for å utvikle digitale tjenester, og å bruke digitale verktøy og intervensjonsmetoder for å forbedre oppdagelse og behandling av alvorlig psykiske lidelse, som er spennende. Hun er også interessert i å forstå de psykologiske og sosiale mekanismene som er involvert i utviklingen av alvorlige psykiske lidelser. Sammen med Filippo Varese jobber hun i tillegg med traumeforskning.

Sandra Bucci

Professor Sandra Bucci inspirerte med sine forsknings- og innovasjonsprosjekter. Foto: TIPS Sør-Øst

Sandra har i en årrekke​ jobbet i Australia som klinisk psykolog ved en tidlig intervensjonstjeneste, før hun flyttet til Storbritannia og jobbet som klinisk psykolog ved Complex Cases Team i North Manchester og en forskerstilling ved University of Manchester. 

Hun leder et stort forskningsprogram med fokus på å utvikle digitale løsninger for mennesker med alvorlige psykiske lidelser, og administrerer en portefølje av forskning fra alle de store institusjonene for forskningsfinansiering,​ inkludert The Wellceom Trust, National Institute for Health and Care Research (NIHR) og det engelske forskningsrådet.Melissa Pyle - Ma​nc​​​​​hester University

Til sist var vi så heldige å få en avtale med forsker og Dr. Melissa Pyle og noen av hennes kolleger. Forskningen hennes er særlig relevant for et av utviklingsprosjektene ved TIPS Sør-Øst, Åpen om psykose- og bipolar lidelse: Bruker til bruker  der vi skal utvikle et kurs som skal hjelpe personer med psykose- og bipolar lidelse med vansker knyttet til stigma og åpenhet. Kurset skal ledes av erfaringskonsulenter. Kurset blir en norsk versjon av det amerikanske programmet ​Honest, Open, Proud

Melissa Pyle

Dr. Melissa Pyle delte erfaringer med adapsjonen av Honest, Open Proud til engelske Let's Talk. Foto: PRU, Manchester

Melissa Pyle har også ledet arbeidet med den engelske versjonen av dette programmet, Let's Talk der personer med egenerfaring har hatt sentrale roller og oppgaver i utviklingsarbeidet. For oss var det derfor svært nyttig å høre hvordan de hadde jobbet med adapsjonen av den amerikanske versjonen til en engelsk kontekst, og hvilke barrierer de møtte på underveis. Å knytte kontakt med andre som arbeider med de samme programmene på tvers av språk og kulturer,​​​ er både lærerikt og inspirerende for det videre arbeidet med prosjektet. ​

Melissa Pyle er for tiden assisterende direktør (forskning) ved Psychosis Research Unit og en æresforsker ved Manchester University. Hennes forskningsinteresser inkluderer blant annet negative effekter av internalisert stigma ved psykose, og hvordan stigma og diskriminering hemmer oppdagelse av psykose. 

Melissa har snakket om temaet stigma og diskriminering på nasjonalt og internasjonalt nivå, og har holdt workshops om bruken av kognitiv atferdsterapi for personlig stigma.


Sist oppdatert 26.10.2022