Personlig stigma bør utredes og behandles ved psykoselidelser

Tekst
Illustrasjon: Gerd Altmann, Pixabay

​Bevissthet rundt stigmatisering av psykisk lidelse og psykoselidelse har økt de siste årene. Mange opplever stigmatisering i form av fordommer og diskriminering. Det er også mange som utvikler fordommer mot seg selv og sin egen psykiske lidelse. Forskning viser at stigmatisering fører til forsinkelse i hjelpsøking og behandling, og det har negative konsekvenser for bedringsprosessen.

Stigmatisering fører til økte psykiske plager, dårligere fungering og dårligere livskvalitet. Vi vet likevel lite om hvordan dette utvikler seg tidlig i behandlingsprosessen for unge mennesker med psykoselidelser. Dette er spørsmål som ble undersøkt i en studie som nylig er publisert i Comprehensive Psychiatry. Det er ansatte ved TIPS Sør-Øst, sammen med ansatte ved NORMENT, som står bak denne studien.


Blant unge mennesker som nettopp har begynt i behandling for en psykoselidelse, er det mange som opplever stigmatisering. De opplever dette i form av å møte negative holdninger og atferd fra andre. Ved oppstart av behandling var det halvparten som opplevde stigmatisering, men etter ett år i behandling var det bare 1/3 som fremdeles opplevde stigma.

Studien fant at både de som opplevde stigmatisering, og de som ikke gjorde det, ble bedre i løpet av det første året i behandling. Likevel hadde de som opplevde stigmatisering mer psykiske plager, fungerte dårligere, og var mindre fornøyde med livet, sammenlignet med de som ikke opplevde stigmatisering.  De som opplevde stigma over tid, hadde lengre varighet av ubehandlet psykose. Dette kan tyde på at personer vegrer seg for å oppsøke hjelp på grunn av stigmatisering.

Denne studien viser at det er veldig viktig at vi bekjemper stigma, og at unge mennesker med psykoselidelse får hjelp til å takle stigmatisering i tidlige faser av behandlingen.

Referanse: Simonsen C., Aminoff S., Vaskinn A., Barrett E., Faerden A., Ueland T., Andreassen O., Romm K. L., Melle I. Perceived and experienced stigma in first-episode psychosis: A 1-year follow-up study. 2019. Comprehensive Psychiatry, 95.

Sist oppdatert 07.03.2023