Ny studie: Hvordan går det med personer med psykose- og bipolar lidelse under koronapandemien?

Vi vet ikke så mye om hvordan personer med psykoselidelse eller bipolar lidelse har det under store pandemier. Dette ønsket forskere ved TIPS Sør-Øst å lære mer om. Derfor ble spørreundersøkelsen Corona og psykisk helse - COPE psykose-bipolar gjennomført denne våren

To kvinner som sitter på en benk
På bilde fra venstre: Elizabeth Ann Barrett og Carmen Simonsen, begge psykologspesialister og forskere ved TIPS Sør-Øst og ansvarlige for studien COPE psykose-bipolar. Foto: TIPS Sør-Øst

 - Ett av målene med undersøkelsen er å lære mer om hvordan helsevesenet kan hjelpe på best mulig måte, både nå under koronautbruddet, men også hvis det kommer lignende situasjoner, sier psykologspesialister og forskere Elizabeth Ann Barrett og Carmen Simonsen ved TIPS Sør-Øst.

I samarbeid med forskere fra NORMENT og TIPS ved Stavanger Universitetsykehus, har de utformet spørreundersøkelsen som rettet seg mot personer med psykose- eller bipolar lidelse. Analyse av datamaterialet er fremdeles under arbeid, men forskerne forteller at de allerede ser noen tendenser i svarene som har kommet inn.

Hvordan har personer med bipolar lidelse og psykoselidelse hatt det under koronautbruddet?

- Overordnet har veldig mange vært bekymret for konsekvensene av pandemien. De har fått dårligere livskvalitet og mer symptomer, forteller Carmen Simonsen. Halvparten av deltakerne opplever å være mindre fornøyd med livet, å ha mindre positive følelser og mer angst og depresjon sammenlignet med før koronautbruddet. En tredjedel av personene opplever mer tanker om selvmord og selvskading. Noen opplever også å ha mer mani- og psykosesymptomer. Veldig mange opplever søvnvansker og at disse har blitt verre. Det er langt færre som opplever å være i bedring av sin psykiske lidelse nå sammenlignet med før koronautbruddet, påpeker hun.

Hva ser ut til å ha vært vanskeligst?

- Ett inntrykk er at mangel på sosial kontakt har vært veldig vanskelig for mange, selv om de fleste opplever å ha sosial støtte.

Fant dere noen forskjeller mellom personer med bipolar lidelse og psykoselidelse?

 - Overordnet er det ikke store forskjeller mellom personer med bipolar lidelse og psykoselidelse, men det ser ut til at gruppen med psykoselidelse har noe mer psykosesymptomer og tanker om selvmord og selvskading, sier Elizabeth Ann Barrett.

Hva kan det se ut til at helsetjenestene kan lære av denne studien?

 - Vi er ikke ferdig med å analysere alt materialet, men så langt ser vi at mange opplever både at de ikke har fått tilstrekkelig behandling og at kvaliteten på behandlingen ikke er like god som før koronautbruddet, sier Carmen Simonsen. Svært mange har opplevd at oppfølging i bydel har blitt redusert eller utsatt. Det blir viktig å se nærmere på hva slags behandling de faktisk har fått, hvilke nye behandlingsmetoder som er benyttet, og hva deltakerne fant nyttig.  Vi skal også se nærmere på hvilke mestringsstrategier de synes har vært hjelpsomme. Når dette er gjort, vil vi vite mer om hva personer med psykose- og bipolar lidelse har behov for under en pandemi.

Er dere overrasket over noe?

 - Vi er overrasket over at fler enn 500 personer har tatt seg tid til å svare på denne omfattende undersøkelsen - det er vi veldig takknemlige for!

Sist oppdatert 01.08.2022