Psykoedukativt familiesamarbeid

Metodebok i psykoedukativt familiesamarbeid

Denne metodeboken gir en innføring i psykoedukativt familiesamarbeid i en familiegruppe. Den er tilpasset norske forhold og er i tråd med nasjonale faglige retningslinjer, Pårørendeveilederen og Pakkeforløp for psykisk helse og rus.

Diagram
Nasjonalt nettverk for psykoedukativt familiesamarbeid har utarbeidet "Metodebok for psykoedukativt familiesamarbeid i enfamiliegruppe"

​Metodeboken inneholder oversettelse av manualen Clinicians’ Treatment Manual for Family-Focused Therapy for Prodromal Youth (FFT-PY). Dette er en manual for psykoedukativt familiesamarbeid som er spesielt rettet mot ungdom og unge voksne som er i risiko for, eller som har utviklet en psykose- eller bipolar lidelse.

I mange tilfeller vil det være viktig å kunne gjøre tilpasninger av familiesamarbeidet i forhold til hvilken diagnose, alder, funksjon og livssituasjon pasienten har. Det er også viktig å kartlegge familiens ressurser og utfordringer med å delta i et slikt samarbeid.På bakgrunn av denne tilpasningen av tilbudet har vi derfor utarbeidet en innledende del med introduksjon til hva et psykoeduaktivt familiesamarbeid er, og hvordan man kan gjennomføre et slikt samarbeid.

Metodeboken inneholder også en egen del knyttet til arbeid med flerfamiliegrupper, samt en del med arbeidsark. Disse kan også lastes ned som enkletfiler og benyttes i de ulike fasene av familiesamarbeidet. Man bør gjennomføre et gruppelederkurs i psykoedukativt familiesamarbeid for å drive gruppe. Der vil man også få opplæring i hvordan arbeidsboken kan benyttes og tilpasses.

Metodeboken er delt inn i fire deler

Arbeidsark: Enkeltfiler til nedlasting

Suppelerende arbeidsark

Metodeboken er utarbeidet av Nasjonalt nettverk for psykoedukativt familiesamarbeid.

Spørsmål om publikasjonen kan rettes til Arbeidsgruppen for nasjonalt nettverk for psykoedukativt familiesamarbeid.

Ansvarlig redaktør for denne publikasjonen er ved TIPS Sør-Øst, Regional
kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose, Oslo universitetssykehus.

Revidert utgave november 2020

Sist oppdatert 28.08.2023