en digital læringsarena om psykose, tidlig oppdagelse og behandling

Psykosekompetanse.no

TIPS Sør-Øst gjennomfører i samarbeid med Sykehuset Innlandet et innovasjonsprosjekt med ambisjon om å utvikle en nyskapende, digital læringsarena for fagfolk som jobber med tidlig oppdagelse og behandling ved psykose. Prosjektet heter "Psykosekompetanse.no" og er finansiert av innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst.

flyer psykosekompetanse

Målet med prosjektet

Prosjektets overordnede mål er å bidra til å bedre prognose og behandling til personer med førstegangspsykose, og for personer med risiko for å utvikle psykose. Vi vil tilby en opplærings- og kunnskapsressurs som styrker tjenestene, og fagfolks evne til tidlig oppdagelse og kunnskapsbasert behandling.
Læringsressursen skal være relevant for alle som har interesse for dette, uavhengig av profesjon, tjenestenivå og geografi.

 

Målsetningene med læringsressursen er å:

  1. Gjøre fagpersoner trygge på å oppdage og vurdere psykose og tidlige tegn på psykose
  2. Gjøre teoretisk og praktisk kunnskap tilgjengelig på ett kvalitetssikret sted
  3. Legge til rette for praktisk øvelse gjennom bruk av innovative læringsressurser
  4. Tilby praktisk veiledning og verktøy for å utføre nødvendige og riktige tiltak gjennom læringsressursen
  5. Understøtte og motivere til nye former for samarbeid mellom tjenestenivåene​

Prosjektorganisering

Prosjektet er et samarbeid mellom Sykehuset Innlandet (SI) og Oslo universitetssykehus (OUS). Arbeidet ledes av Hilde Kristin Aam Szabo som er TIPS Sør-Øst konsulent ved SI og Kristine Kling som er kommunikasjonsrådgiver ved TIPS Sør-Øst.

Om du har spørsmål eller innspill til prosjektet, ta gjerne kontakt med oss:
Kristine Klling: uxgjek@ous-hf.no 
Hilde Kristin Aam Szabo: hk.a.szabo@sykehuset-innlandet.no

I prosjektgruppen sitter for øvrig Tor Gunnar Værnes, psykologspesialist og PhD, TIPS Sør-Øst, Sindre Hembre Kruse, prosjektmedarbeider TIPS Sør-Øst, Evy-Ann Øglend, prosjektmedarbeider PPT Egersund, Gina Engen Bryni​, TIPS Innlandet, Marius Nybø, psykiatrisk sykepleier TIPS Østfold, Lars-Christian Berentzen, overlege Seksjon for tidlig psykosebehandling, OUS.

Prosjektet har en egen referansegruppe som kan lastes ned her (PDF)

Hva gj​​ør vi?​

I prosjektperioden som løper fra august 2021 - juli 2023 har vi definert ulike faser i en milepælsplan​. Første halvår går med til innsiktsarbeid der vi skal identifisere behov, samt en periode med en anskaffelsesprosess for å finne riktige leverandører for videre samarbeid og utvikling av læringsressursene.

Foreløpig​e leveranser

Videokurs om tidlig oppdagelse og behandling ved psykose
Det er foreløpig identifisert et klart behov for helt grunnleggende kunnskap om tidlig oppdagelse og behandling ved psykose og alvorlig psykisk lidelse. Prosjektet har derfor laget fem undervisningfilmer i samarbeid med Sykehuspartner Ditigalt læringsteam. Filmene er ferdigstilt og publisert som et kurs i Læringsportalen tilgjengelig for alle i Helse Sør-Øst.

Kurset ligger tilgjengelig for brukere med tilgang til Læringsportalen her.

Kursholder Tor Gunnar Vænes

Kursleder er psykologspesialist Tor Gunnar Værnes ved TIPS Sør-Øst. Foto: TIPS Sør-Øst

​For andre interesserte finnes videokurset også i YouTube-kanalen til TIPS Sør-Øst:​


Skisse til modul om "Veien inn til behandling ved psykose eller mistanke om psykose"'
I 2015 gjennomførte TIPS Sør-Øst prosjektet "Hjelp meg, det haster" i samarbeid med Designit . Prosjektets hovedmål var å fange opp personer med psykosesymptomer tidligere og få pasienter raskere inn til behandling. Dette arbeidet, som også har dannet grunnlaget for TIPS-tjenesten ved OUS​​​, har vært utgangspunktet for å definere en mer generisk praksis for veien inn til behandling.​

 
Modulen forklarer forslaget til en felles praksisen for veien inn gjennom konkrete beskrivelser av byggeklosser, prosess og verktøy​. Skissen er ment å være funksjonell og ikke ment som designforslag.
 
 

Sist oppdatert 23.06.2023