Kompetanseprogram selvforstyrrelser 2024

Det arrangeres nå i 2024 et kurs i Drammen, spredd over fem dager, om selvforstyrrelser ved psykoselidelser og psykoserisikotilstander. Arrangør er Forsknings- og utviklingsavdelingen (FOU), Klinikk psykisk helse og rus, Vestre Viken HF, i samarbeid med TIPS Sør-Øst. Hittil har tre av kursdagene blitt gjennomført, og de to siste dagene gjennomføres til høsten.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Årets kull som deltar i "Kompetanseprogram selvforstyrrelser" i Vestre Viken. Foto: Vestre Viken

Hensikten med kurset er å gi deltagerne en grundig innføring i fenomenologisk orienterte kliniske tilnærminger til psykose og tidlig psykoseutvikling, inkludert tilføring av kompetanse når det gjelder bruk av intervjuet EASE (Examination of Anomalous Self-Experience).

Fenomenologisk orienterte tilnærminger er inspirert av fenomenologisk filosofi, som er særlig interessert i hvordan vi mennesker opplever oss selv og verden, hvordan ting fremtrer i vår bevissthet, og hvordan det vi opplever gis personlig mening. Intervjuet EASE er også forankret i en slik fenomenologisk tradisjon. Det benyttes for å undersøke en rekke varianter av forstyrrelser i opplevelsen av seg selv, som har vist seg å være særlig vanlige hos personer med lidelser i schizofrenispektrumet, og i prodromalfasen til schizofreni.

Kursets målgruppe er behandlere i psykisk helsevern, som leger, psykologer eller andre faggrupper med relevant helsefaglig utdanning og kompetanse. Kurset består av teoretisk undervisning, praktiske videodemonstrasjoner, innføring i EASE og andre relevante instrumenter, formidling av pasient- og klinikererfaringer samt gruppearbeid og hjemmeoppgaver.

Hovedkursholdere er psykiater og forsker Paul Møller ved FOU-avdelingen, Vestre Viken HF, som også er en av forfatterne av EASE. Filosof, familieterapeut og PhD-stipendiat Lise Baklund ved FOU-avdelingen Vestre Viken HF er også med, i tillegg til psykologspesialist, dr.philos Tor Gunnar Værnes ved TIPS Sør-Øst.

Dette er andre gang dette kurset arrangeres. Første gang var det kun deltagere fra Vestre Viken HF, men denne gangen er det en mer jevn fordeling mellom deltagere fra Vestre Viken HF og deltagere fra andre helseforetak i Helse Sør-Øst.

Erfaringene og evalueringene så langt, både fra det første kurset i 2022, og fra samlingene som har vært gjennomført hittil i 2024, er veldig gode.

Her er et noen eksempler på kommentarer fra deltagere på det første kurset:

«God måte å komme i dialog og få allianse med pasienten, også de som er vanskelig å få i tale»

«Gir behandlere et rikere og mer pasientnært språk, og setter ord på noe som verken fagfolk eler pasienter hadde språk for før»

«Dette perspektivet gir behandlere en ny måte å forstå psykose på»

«Forståelsen og instrumentet er også nyttig i samarbeid med pårørende»

«Gode bidrag fra erfaringskonsulenter og fokus på pårørende og betydningen av psykoedukasjon»

Sist oppdatert 26.04.2024