Nytt fra psykoseforskningen

Kan man leve et godt liv med psykose?

Når personer blir diagnostisert med en psykose- eller bipolar lidelse lurer de på hvordan det kommer til å gå med dem og om de kan bli friske. Dessverre blir de ofte møtt med pessimisme når det gjelder deres muligheter for bedring, også kalt recovery. Dette er problematisk ettersom håp er viktig for faktisk bedring.

Et par personer i plagg

Basert på forskning vet vi noe om hvor mange som oppnår fravær av psykisk lidelse (symptomer og funksjonssvikt) vurdert av en kliniker, som ofte kalles klinisk recovery. Men vi vet mindre om hvor mange som har en egenopplevelse av positiv psykisk helse, ofte kalt personlig recovery (dvs. tilhørighet, håp, mening og autonomi) eller god livskvalitet (dvs. fornøydhet med livet og positive følelser).

Kvinnelig forsker
Carmen Simonsen, Psykologspesialist TIPS Sør-Øst (nå førsteamanuensis ved Psykologisk Institutt UiO), har ledet studien

Forskere fra NORMENT og TIPS Sør-Øst har undersøkt omfanget av bedring i en stor gruppe personer 10 år etter at de kom i behandling for psykose- eller bipolar lidelse. Studien viser at 1/3 opplevde både fravær av psykisk lidelse (klinisk recovery) og positiv psykisk helse (personlig recovery og god livskvalitet); 1/3 opplevde bare positiv psykisk helse (personlig recovery og/eller god livskvalitet), mens 1/3 hadde ingen positive utfall. Det vil si at de fleste opplevde minst en form for bedring.

Forskerne mener at det er viktig at disse funnene formidles til personer som får disse diagnosene og deres pårørende fordi det kan gi dem håp og dermed økt sjanse for bedring.

Du kan lese hele artikkelen her: A good life with psychosis: rate of positive outcomes in first-episode psychosis at 10-year follow-up | Psychological Medicine | Cambridge Core

Sist oppdatert 27.02.2024