Idépanelet ved TIPS Sør-Øst

Idépanelet er en gruppe unge mennesker med erfaring med psykose- og bipolar lidelse, og bidrar til forskning og fagutvikling med utgangspunkt i brukerkunnskap.

​Idépanelet har tidligere samarbeidet med oss fagfolk om mange prosjekter, blant annet nettsiden www.psykose-bipolar.no, Instagramkampanjen @psyktgodvenn, og nå jobber vi med en mobilapplikasjon, for å nevne noe.

Idépanelet bidrar til å gjøre behandling og forskning bedre, og våre deltakere bidrar blan annet med:

 • Idémyldring
 • Diskusjoner
 • Fokusgrupper
 • Intervjuer
 • Andre ting

Som deltaker i I Idépanelet:

 • møter du andre personer som har erfaring med psykose eller bipolar lidelse og behandling
 • møter  du fagfolk som har mye erfaring med diagnosene både gjennom forskning og behandling
 • kan du påvirke hvordan vi utvikler kunnskap om behandling
 • bidrar du til hvordan helsetilbudet bør utformes for pasienter ut i fra deres ståsted
 • påvirker du hvilke spørsmål det er viktig at forskere studerer
 • kan du være deg selv i et koselig og uformelt miljø
Sist oppdatert 04.05.2021