nytt fra forskningen

Humørsymptomer, søvn og bruk av rusmidler hos personer med bipolar lidelse

Bipolar lidelse innebærer store svingninger i humør og energi. Lidelsen består av depressive, hypomane og/eller maniske sykdomsepisoder, og mange med bipolar lidelse opplever gjentatte sykdomsepisoder gjennom livet.

Et glass øl på et bord
Illustrasjonsfoto: Tyke Jones, Pixabay

Misbruk av rusmidler er relativt vanlig hos personer med bipolar lidelse, hvor de vanligste rusmidlene er alkohol og nikotin. Tidligere forskning har vist at både nikotin og alkohol kan ha en negativ innvirkning på sykdomsforløpet ved bipolar lidelse. Det er for eksempel funnet en sammenheng mellom bruk av alkohol og hyppigere depressive og maniske episoder, samt mellom bruk av nikotin og risiko for selvmordsforsøk. 

Lite forskning er derimot gjort på forholdet mellom «normal» bruk av alkohol og symptomer på bipolar lidelse. Normal bruk av alkohol er her definert som bruk som ikke tilfredstiller kriteriene for en rusdiagnose, og er et tema som både behandlere og pasienter ofte er opptatt av. Det er derfor viktig å få mer kunnskap om dette, da vi fortsatt vet lite om de potensielle skadelige effektene av slik bruk. Vi vet også lite om symptomer på nye sykdomsepisoder kan føre til en økning i bruk av alkohol i form av selv-medisinering.

Mange med bipolar lidelse opplever søvnproblemer, og disse er ofte tilstede både i depressive, hypomane/maniske episoder, samt i de mer symptomfrie periodene av sykdommen. Mange opplever insomni (dvs. et mønster av problemer med innsovning, oppvåkning i løpet av natten, eller for tidlig oppvåkning om morgenen). Fokus på søvn er viktig, da noen opplever at søvnproblemer kan være med på å utløse nye sykdomsepisoder, samt at insomni blant annet har vist seg å være forbundet med mer alvorlige humørsymptomer og dårligere fungering.

Stipendiat Stine Glastad

Stipentiat ved NORMENT Stine H. Glastad. Foto: Kirsten Sjøwall

Med bakgrunn i dette ønsket stipendiat Stine H. Glastad med kolleger å undersøke sammenhengen mellom bruk av nikotin (både snus og røyk) og normalbruk av alkohol, og hvordan dette henger sammen med symptomer på depresjon og hypomani/mani. Vi undersøkte også hvordan bruk av nikotin og normalbruk av alkohol henger sammen med søvnproblemer.

Resultatene fra denne studien viste at det var en sammenheng mellom nikotinbruk og søvnproblemer, hvor personer som brukte både moderate og høye nivåer av nikotin (definert til hhv. under og over 12 sigaretter/snus per dag) hadde større risiko for å ha insomni. Vi fant derimot ingen sammenhenger mellom bruk av nikotin eller «normal» bruk av alkohol og nivået av depressive eller hypomane/maniske symptomer. Det vil dermed si at å drikke lave og moderate mengder alkohol (inntil 3 enheter i uka), ikke ser ut til å forverre symptomene. Vi fant heller ingen sammenheng mellom bruk av nikotin og nivået av depressive eller hypomane/maniske symptomer i denne studien. 

Lenke til hele artikkelen finner du her

Sist oppdatert 23.02.2023