Forsknings- og innovasjonsavdelingen i PHA

Forsknings- og innovasjonsavdelingens (FIA) virksomhetsområde er forskning, innovasjon, fagutvikling, utdanning og formidling. Avdelingen har seks seksjoner, som er lokalisert på Gaustad og Ullevål.

FIA har et Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser (TIPS Sør-Øst). Senter for fremtidig helse (C3) er et senter for forskningsdrevet innovasjon, som skal serve hele sykehuset, men er organisert under Forsknings- og innovasjonsavdelingen.

Seksjoner

Avdelingen har i tillegg fire forskningsseksjoner: 

Avdelingen har ikke ansvar for all forskning ved klinikken. Det foregår også betydelig forskningsaktivitet i andre avdelinger i klinikken.

Ansatte og samarbeid

Vi er ca. 45 fast ansatte. Inkluderer vi medarbeidere i prosjekter, er vi totalt ca. 100 ansatte. I samarbeid med Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo og blant annet Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo og OsloMet skal avdelingen bidra til at flest mulig enheter i Klinikk psykisk helse og avhengighet (PHA) blir trukket aktivt inn i klinisk forskning og innovasjonsprosjekter. Avdelingen vil også legge til rette for ulike faggruppers deltagelse i forskning gjennom stimulering til master- og doktorgradsarbeider.

Prosjekter

  • Forskning i KPHA er nettsider som gir en samlet oversikt over forskningsprosjekter og forskningsgrupper i klinikken, både i og utenfor FIA.
  • Forpro er en database over alle sykehusets forsknings- og kvalitetssikringsprosjekter. Her kan du gjøre et enkelt søk for å se en oversikt over prosjektene i innovasjonssavdelingen.

Avdelingen satser både på topp- og breddeforskning, og målsetningen er å kombinere klinikknær forskning og innovasjon, grunnforskning, og eliteforskning.

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Klinikk psykisk helse og avhengighet
Forsknings- og innovasjonsavdelingen
Postboks 4959 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

En murbygning med trapp

Gaustad sykehus, bygg 12

Gaustad sykehus, bygg 12

Sognsvannsveien 21

0372 Oslo

​Kollektivtrafikk til Gaustad sykehus

Det går både trikk, buss og T-bane til Rikshospitalet.

Trikken stopper rett utenfor Rikshospitalets hovedinnganger. Derfra er det ca. 8 minutters gange til Gaustad sykehus.  

Bussen stopper på Ring 3. Derfra er er det ca. 15 minutters gange til Gaustad sykehus.

T-banen stopper på Forskningsparken og Gaustad. Derfra er det hhv ca. 10 og 15 minutters gange til Gaustad sykehus. 

Se ruter.no for ruteopplysninger.

Praktisk informasjon

Café Årstidene er et spisested for pasienter, ansatte og andre gjester. Kaféen er arbeidstreningssted for pasienter på sykehuset og en del av det ergoterapeutiske behandlings- og rehabiliteringstilbudet ved OUS, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Åpningstider​​​​

Tirsdag til torsdag kl. 11.00 til 13.00.

På mandag og fredag holder kaféen stengt.

Kontakt​​​

Telefon: 22 92 35 69 eller 22 92 35 70  

Besøksadresse​

Sognsvannsveien 21

Gaustad sykehus, bygg 7

0320 Oslo

Det er etablert parkeringsplasser for besøkende ved bygg 10 og 19 på Gaustad. Det er i tillegg parkeringshus på området sør for Gaustad (rundt 300 meters gange). Det finnes dedikerte plasser merket for forflytningshemmede på begge områdene, i tillegg til enkelte plasser nær inngangen foran andre bygg – se skilter.
Parkering i parkeringshuset (Rikshospitalet p-hus) er å anbefale dersom du ønsker å stå trygt/tørt over lengre perioder.

Parkeringsplassene ved Gaustad sykehus er avgiftsbelagte. Avgiftstid er 24 timer alle dager.

Betalingsmuligheter parkering

Du kan velge om du vil betale med kort, mynt eller via EasyPark sin mobiltelefonløsning.

Sykehuset anbefaler at de som skal parkere benytter seg av etterskuddsvis betaling eller betaling med mobiltelefon fordi det ikke alltid er like lett å beregne hvor lang tid sykehusbesøket vil ta.

Etterskuddsvis betaling

Ved etterskuddsvis betaling kan du ved hjelp av betalingskort (for eksempel VISA kort) reservere et beløp på parkeringsautomaten. Dersom du ikke bruker opp parkeringstiden, blir resten av beløpet refundert. 

  1. Trekk betalingskortet i betalingsautomaten.
  2. Reserver et beløp.
  3. Når du avslutter besøket, trekker du betalingskortet igjen (det samme som først benyttet) i betalingsautomaten (den samme betalingsautomat som først benyttet) og du blir logget ut.

Fordelen med denne ordningen er at du hverken betaler for mye parkeringsavgift eller risikerer at parkeringstiden løper ut på grunn av forsinkelser.

Parkeringstid kan kjøpes ved automaten eller ved bruk av EasyPark-app (EasyPark tar 15 prosent​ tillegg for bruk av deres app). EasyPark SMS tjeneste; transaksjonsavgift 3 prosent minimum 2 kr (se beskrivelse på automat).

​​​Priser 2023

  • 46 kr per time
  • 290 kr per døgn
  • 975 kr per uke​

Gaustad sykehus, EasyPark-kode: 3005

Gjelder alle dager og hele døgnet.

Elbiler

Det finnes per dags dato ingen parkeringsplasser med mulighet for å lade elbiler på Gaustad sykehus.

Kontakt

Generelle henvendelser:

Klage​

Klage på kontrollsanksjon kan legges inn via ous.parkering.info eller per brev til:

Oslo universitetssykehus HF
Oslo Sykehusservice
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Merk Kontrollsanksjon – Parkering.

Fra 1. januar 2017 håndheves OUS parkeringsområder etter Parkeringsforskriften av 18. mars 2016 nr. 260.

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

NORSMI biobank

For at personer med psykiske lidelser skal få bedre behandling og oppfølging, er det viktig med økt kunnskap om årsaker, sykdomsmekanismer og behandling. NORSMI biobank samler biologisk materiale som gjennom forskning kan bidra til dette. Her kan du lese hva NORSMI biobank er, og hvordan prøver fra deg kan gi viktige svar i forskningen.
Les mer om NORSMI biobank
Laboratoriearbeider som holder et reagensglass

Aktuelt fra Forsknings- og innovasjonsavdelingen