Klinikkens Brukerråd

Klinikkens Brukerråd skal bidra til at brukere og pårørende får medvirke i aktuelle saker. Brukerrådet skal være et rådgivende organ for ledelsen på klinikknivå. Sykehuset skal legge til rette for brukeres medvirkning i forskning, behandling av pasienter og utvikling av tjenester på system- og tjenestenivå.

Brukerrådet hos Klinikk psykisk helse og avhengighet

Foto: OUS

Klinikkens brukerråd. F.v: Anne Bolsø, Monica Kofoed Henriksen (vararepr. for Johan Lothe) Martine Michelsen, Sindre Hembre Kruse og Torbjørn Mohn-Haugen. Johan Lothe, Tove Linn Holte, Sonja Bjaaland og Kari Sundby var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Klinikkens brukerråd for perioden 2024 - 2025 består av:

Leder: Sindre Hembre Kruse (Bipolarforeningen)
Nestleder: Tove Linn Holte (SPISFO)​

​Øvrige medlemmer:

Martine Michelsen (Mental Helse) 

Johan Lothe (Wayback)  

Sonja Bjaaland (ADHD Norge) 

Kari Sundby (Ivareta) 

Anne Bolsø (Spillavhengighet Norge) 

Torbjørn Mohn-Haugen (LEVE) 

Klinikkleder Petter Andreas Ringen og samhandlingsrådgiver Elisabeth Hinderaker​møter i Brukerrådet.

Kontaktinformasjon for klinikkens brukerråd:
Postadresse:
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Brukerrådet v/Elisabeth Hinderaker,
Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo

E-post: Elisabeth Hinderaker, UXHIEB@ous-hf.no ​


Årsrapport Brukerrådet 2023
 

Referat 12-02-2024.pdf

Sist oppdatert 16.05.2024