Pasienter i heroinassistert behandling får hjelp til å komme ut i jobb

Prosjektene HABiO og Hekta på jobb har startet et samarbeid som skal hjelpe pasientene inn i arbeidslivet.

Camilla Lunde
Publisert 20.04.2022

​-Arbeidserfaringen til våre pasienter er mangfoldig, men de fleste har ikke klart å være i jobb på mange år. Behandlingen hos HABiO gjør det mulig for noen å komme seg ut i arbeid, derfor er samarbeidet med Hekta på jobb svært verdifullt for våre pasienter, sier Rune Naglestad, sosionom ved HABiO.

HABiO er et femårig prøveprosjekt ved Seksjon rus- og avhengighetspoliklinikker, for pasienter med alvorlig opioiddominert ruslidelse, der dagens LAR-behandling eller tilsvarende ikke har gitt god nok effekt. Pasientene møter opp to ganger daglig for inntak av heroin, under påsyn av helsepersonell. I behandlingen blir pasienten fulgt opp av sykepleier, lege og sosionom. Sammen utarbeider de en behandlingsplan der pasienten følges opp på de områder han eller hun har behov for.

-I HABiO har vi sett en forandring til det bedre i enkeltes liv. Flere pasienter har sagt de har mer tid til overs nå som de slipper å jage etter heroin på gata, og mange har fått inn rutiner i hverdagen, noe som fører med seg stabilitet og overskudd for den enkelte. Flere opplever gjennom dette et behov for å aktivisere seg med noe nytt, og det er i dette tidsrommet Hekta på jobb kommer inn i bildet, sier Naglestad.

Han forteller videre at nå som pasientene ikke lenger oppsøker rusmiljøet på samme måte som før, er det mange som kjenner på ensomhet. Dette fører med seg tanker og følelser de ikke har kjent på lenge, og de har behov for noe nytt.

-Flere pasienter har gjennom behandlingen i HABiO fått et håp om å kunne gjøre noe mer med livet. Mange går på uføretrygd, men ønsker nå å fylle hverdagen med noe mer meningsfylt, sier Naglestad.

 

Bilde H H 2.jpg

Fra venstre: Eline Borger Rognli, Ann-Kristin Selmer og Rune Naglestad

 

Krever ikke rusfrihet

Hekta på jobb er et forskningsprosjekt ved RusForsk som bistår pasienter med rusutfordringer ut i arbeid.

- For personer med rusutfordringer kan det å være i jobb ha mange positive effekter. Arbeid kan representere sosialt fellesskap, rusfritt nettverk, struktur i hverdagen, mening, aktivitet, tilhørighet, og utvikling av evner og ferdigheter, forteller Ann-Kristin Selmer, metodeveileder i Hekta på jobb.

Hun har akkurat startet arbeidet med pasienter fra HABiO og gleder seg til å bidra til økt livskvalitet for pasientene.

- Vårt mål er ikke at pasientene skal slutte med heroin, men funke med heroin, og at vi kan klare å hente frem tilgjengelige ressurser hos hver enkelt, sier Selmer.

 

           Eline Borger Rognli, forsker og prosjektleder i Hekta på Jobb, sier substitusjon med heroin frembringer et mulighetsrom som kan brukes til å skape mening og innhold i hverdagen.

-Det gjelder å finne det tidsvinduet i løpet av dagen, etter morgendosen og før ettermiddagsdosen, da personen er rett justert, godt fungerende og i stand til å jobbe, sier Rognli.

I tillegg til å få pasientene ut i arbeid, er hun også opptatt av å gi hver enkelt verdighet, tilhørighet og struktur i hverdagen. Noe de kan stå opp til, noen som venter på dem, noe de kan mestre.

- Dette etterlyses av mange pasienter i rusbehandling og dette har vi mulighet til å gi dem, forteller Rognli.