Enhet for forskningsadministrasjon

All forskning ved Oslo universitetssykehus skal forankres internt før oppstart. Det inkluderer alt fra egen forskning, utlevering til eksterne studier, multisenter-studier, legemiddelutprøvinger og studentprosjekter. Alle internt og eksternt initierte studier som drar veksler på ressurser (personell eller utstyr) i KRN, skal godkjennes av KRN.

Ved spørsmål ta kontakt med Enhet for forskningsadministrasjon i KRN; CVL@ous-hf.no eller KRNforskning@ous-hf.no
 
Link til forskningsgruppenes hjemmesideOUH - Radiololgy & Nuclear Medicine (ous-research.no)

KRN – melde/søke studie bidragsforskning

Forskning på initiativ fra forskningsmiljøet i KRN, OUS eller utenfor OUS, altså initiert fra en forsker.
 • Alle internt og eksternt initierte studier som drar veksler på ressurser (personell eller utstyr) i KRN, skal godkjennes av KRN
 • Alle studier skal meldes/søkes inn på; Melde- søknadsskjema for studier KRN
 • Søknader vil bli vurdert fortløpende
 • KRN vil vektlegge kvalitet, kostnadskontroll og studier som gir forskningsmeritt internt i KRN
 • Alle godkjente studier vil få en kontrakt, og studiespesifikk henvisning som må brukes  
 • Endringer i en allerede godkjent studie skal meldes på eget Endringsskjema og sendes FoU KRN
 
Endringsmeldingsskjema: 
 
NB: Det går dessverre ikke å mellomlagre i webskjemaene. Ved ønske om et "fysisk" søknadsskjema ta kontaket med KRNforskning@ous-hf.no eller CVL@ous-hf.no
 

KRN – melde/søke studie oppdragsforskning 

Forskning på initiativ fra oppdragsgiver, oftest et legemiddelfirma. I OUS går all oppdragsforskning via Inven2.
 • All oppdragsforskning som drar veksler på ressurser (personell eller utstyr) i KRN, skal godkjennes av KRN
 • Alle oppdragsstudier i KRN skal meldes/søkes inn på; Inven2 prosjektskjema for KRN
 • Søknader vil bli vurdert fortløpende
 • Alle godkjente studier vil få en studiespesifikk henvisning som må brukes  
 • Endringer i en allerede godkjent studie skal meldes på eget Endringsskjema og sendes FoU KRN
 
Endringsmeldingsskjema: 
 
NB: Det går dessverre ikke å mellomlagre i webskjemaene. Ved ønske om et "fysisk" søknadsskjema ta kontaket med KRNforskning@ous-hf.no eller CVL@ous-hf.no
 

KRN - Søknad om CD-brenning, eksport eller import av bildeundersøkelser

NB: dette er i tillegg til søknad om studie
Dersom studien skal ha CD-brenning, eksport eller import av bildeundersøkelser, må det fylles ut informasjon i eget søknadskjema. KRN har stor pågang, og trenger denne informasjonen for å planlegge ressursfordelingen. KRN tar betalt for denne tjenesten.
Ta kontakt med Enhet for forskningsadministrasjon, KRN, ved spørsmål.
KRN vil minne om at det ved forskning som innebærer samarbeid mellom flere institusjoner skal dette være formalisert i egen avtale med OUS. Dette er spesielt viktig der forskningen innebærer deling og utlevering av forskningsdata. Ta kontakt med forskningsstøtte; Forskerstøtte (forskerstotte.no)
 
For ansatte i OUS, se FoU KRN sine intranettsider; Skjemaveldet og annet nyttig (ous-hf.no)
Se også forskningsstøtte sine internettsider: Forskerstøtte (forskerstotte.no)​
​​
Sist oppdatert 15.05.2024