Prøvetaking i Klinikk for laboratoriemedisin

Her finner du oppmøtested for prøvetaking i Klinikk for laboratoriemedisin.

Aker sykehus bl​​​odprøvetaking

Inngang fra bygg 11, 1. etasje. Enhet for prøvetaking

Åpningstider: Hverdager 07.30–14.30

Telefon: 22 89 44 20 / 22 89 44 19​

Radiumhospitalet ​​blodprøvetaking

Bygg B, 1. etasje. Medisinsk biokjemi (Sentrallaboratoriet)

Åpningstider: Hverdager 07.30–15.00

Telefon: 22 93 53 00

​​​Radiumhospitalet poliklinisk punksjonscytologisk prøvetaking

Bygg C, 1. etasje, rom nummer C 153a

Åpningstider: Mandager 09.00–11.00 og 13.00–14.00, torsdager 09.00–11.00

Timebestilling: Hverdager 08.00–15.30 (etter henvisning fra lege)

Telefon: 22 78 24 00

Rikshospitalet blodprøvetaking v​oksne

Avsnitt C1, 1. etasje. Enhet for prøvetaking

Åpningstider: Mandag til torsdag 07.30–15.30 (åpent til 15.00 i lavaktivitetsperioder), fredag 07.30–15.00

Telefon: 23 07 19 20

Rikshospitalet blodprøvetakin​​g barn

Avsnitt E1, 1. etasje. Laboratoriet Barneklinikken

Åpningstider: Hverdager 08.00–14.30

Telefon: 23 07 45 34 / 23 07 45 35

SSE b​​lodprøvetaking

G. F. Henriksens vei 29, 1337 Sandvika. Ventesone utenfor laboratoriet, Bygg A, inngang B ved resepsjonen

Åpningstider: Hverdager 08.00–15.00

Telefon: 67 50 11 70

*Anbefaler pasienter å komme før kl. 10.30 slik at prøvene kan behandles samme dag.

Ullevål sykehus blodprøvetaking voksne (un​​ntatt kreftpasienter)

Medisinsk bygg 3, 1. etasje

Åpningstider: Hverdager 07.45–15.00

Telefon: 23 01 59 46

Ullevål sykehus blodprøvetaking kreftp​​asienter

Kreftsenteret bygg 11, 1. etasje

Åpningstider: Hverdager 07.45–15.00.

Telefon: 23 02 66 44

Ullevål sykehus blodprøvetakin​​g barn

Barnesenteret bygg 9, 1. etasje

Åpningstider: Hverdager 08.15–15.30

Telefon: 23 01 55 07

Prøvetaking for pasienter til Seksjon for klinisk genetikk og S​eksjon for arvelig kreft

Forskningsveien 2B: Inngang underetasjen, kontakt resepsjonen

Åpningstider: 08.15–15.30

Telefon: 23 07 55 80

Prøvetaking for pasienter til Enhet for hjerte​genetikk

Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, Bygg 25, 6. etasje Nord

Åpningstider: 08.00–15.30

Telefon: 22 11 89 91

Sist oppdatert 14.08.2023