Fra nanoteknologi til molekylær sløyd – nå samarbeider hun med Roche

Med øye for detaljer har Sopisa Benjakul krysset fagdisipliner for å kombinere nanoteknologi og biologisk innsikt med innovativ proteindesign. Nå samarbeider hun med Roche, hvor målet er en bedre forståelse av hvordan proteiner kan skreddersys for å oppnå best mulige egenskaper.

Publisert 29.08.2023
Sist oppdatert 30.08.2023
Bilde3.jpg

Vil utgjøre en forskjell: Sopisa Benjakul ser etter mulighetsrom ved å ta kunnskap i bruk. I det lange løp er målet er at forskningsfunnene skal bane vei for design av bedre medisiner. Foto: Ronan Prommenschenckel.

På lab-benken har Sopisa satt opp en serie med reagensrør. I hvert og ett av dem har hun proteiner hun selv har designet og produsert. De har alle ørsmå forskjeller som kan gi store biologiske konsekvenser. Hun gjennomfører nøye planlagte forsøk for å avsløre hvilket av proteinene som presterer best. Forsøkene er basert på detaljert molekylær kunnskap hun har opparbeidet seg gjennom sitt ph.d-løp i Laboratoriet for adaptiv immunitet og homeostase, ledet av professor og forskningsgruppeleder Jan Terje Andersen.

Sivilingeniør som valgte immunologi
Med sivilingeniørutdanning i nanoteknologi fra NTNU Trondheim, søkte Sopisa seg til et forskningsmiljø for å lære om immunsystemet. Hun hadde da lenge vært fascinert av hvor viktig og komplekst det er, og ikke minst, hvordan kunnskap om immunsystemet kan være avgjørende for utvikling av nye skreddersydde behandlingsmuligheter. Hun kom over en utlysning av en ph.d.-stilling hvor målet var å kombinere nanoteknologi med immunologi – en perfekt match til riktig tid.

Gjennom sin ph.d.-tid har Sopisa utfoldet seg ved å ta i bruk kunnskap om nanomedisin og proteindesign basert på immunologiske prosesser. Dette har vært en berikelse for både henne og forskningsgruppen. Tverrfaglighet og nytekning har vært sentralt. Prosjektet har vært finansiert av Forskningsrådet som en del av NANO2021-programmet. Nå skrives arbeidet sammen for snarlig innlevering.

Fra barndom av har jeg vært opptatt av naturen, og hvordan vi er satt sammen som mennesker. Det har alltid vært en driver for meg å bidra til hvordan vi kan omsette kunnskap om biologiske prosesser til innovative medisinske løsninger som kan komme folk til gode, og bidra til bedre helse og livskvalitet, sier Sopisa.

To verdener i ett
Sopisa ser på seg selv som en blanding av kulturer og fagdisipliner – en ung og ambisiøs thai-norsk forsker. Reisen har gått gjennom forskjellige landskap, både geografisk og intellektuelt, hvor hennes bakgrunn fra både Thailand og Norge har formet identitet og karrierevei. Dette er synlig gjennom hennes ydmyke væremåte, skarpe blikk for detaljer, og evne til å samarbeide på tvers av fagdisipliner.

– Å være åpen for ulike perspektiver har formet veien. Jeg har lært meg å verdsette forskjeller fra østlig og vestlig kultur og dra nytte av dem. Jeg håper jeg kan inspirere, og at jeg kan motivere andre forskerspirer med ulik bakgrunn til å følge sin egen vei, utdyper Sopisa.

Bilde2.jpg

Tar forskningen utenlands: Sopisa reiser snart på forskningsopphold i Tyskland. Foto: Ronan Prommenschenckel.

Vil lære av de beste
Nå som ph.d.-løpet går mot sin slutt, har Sopisa satt seg nye mål. Hun vil utfordres og lære seg nye metoder og ferdigheter, denne gangen i tett samarbeid med en stor global industriaktør.   

Ved å være en del av Andersen sin forskningsgruppe, har det åpnet seg muligheter underveis. Sopisa forteller at hun ble umiddelbart motivert av hvordan forskningsgruppen kombinerer dyptpløyende forskning i samarbeid med internasjonale fagmiljøer, både i akademia og industri.

Da det ble klart at vår forskningsgruppe hadde inngått en rammeavtale med Roche, løp jeg til sjefens kontor for å melde min interesse og entusiasme. Dette ville jeg være med på. Tenk å kunne bidra og lære i tett samarbeid med en så veletablert internasjonal aktør, uttrykker Sopisa med iver.

Andersen sin forskingsgruppe har erfart at samarbeid og utveksling med internasjonale selskaper er skolerende på alle nivåer. Det gir uvurderlige erfaringer i alt fra prosjektledelse og gjennomføring til tolkning av data og beslutningstaking. Ved å lære sammen, kan man utgjøre en forskjell ved å og bidra til bedre forståelse og nye løsninger. Utgangspunktet er at dyptpløyende innsikt i kompleks biologi kan åpne nye dører.

Sopisa har nå startet på en 3-årig reise hvor hun skal jobbe med noen av de mest innovative teknologiene og metodene innenfor feltet. I høst setter hun kursen mot Roche sin base utenfor München. Her skal hun ha sitt første forskningsopphold.   


Les mer om Roche-samarbeidet her:
https://www.ous-research.no/home/ous/Homepage%20news/23487

https://medwatch.no/nyheter/karriere_arbeidsliv/article15228513.ece

https://medwatch.no/nyheter/legemidler_biotek/article15213124.ece