Fra idé til implementering

Hvordan kan akademia og industrien inngå tettere samarbeid for å utvikle nye medisiner?

Publisert 03.11.2022
Lab JTA.jpg

Lab JTA.jpg

Inviterte til seminar: Det norske biotekselskapet Authera inviterte til seminar for å diskutere hvordan akademia og industrien kan inngå tettere samarbeid for å utvikle nye medisiner. Professor og medgründer av Authera, Jan Terje Andersen, her sammen med labgruppen sin. Foto: Laboratoriet for adaptiv immunitet og homeostase.

​​​– Vi må våge å tenke utenfor etablerte rammer ved å samarbeide på tvers av sektorer hvor biologisk innsikt tas i bruk for å utvikle skreddersydde og treffsikre medisiner, sier professor Jan Terje Andersen.

Han mener at banebrytende forskningsfunn på sikt kan ha stor betydning for pasientene, men at et tettere samarbeid mellom akademia og industrien er en forutsetning for å lykkes.

Uttalelsen ble gitt i anledning av lanseringen av det norske biotek-selskapet, Authera, som Andersen har etablert sammen med Simone Mester, Torleif Tollesrud Gjølberg og Inger Sandlie. Det norske selskapet tilbyr en unik teknologiplattform til små og store biotek- og famaselskaper samt akademiske institusjoner med fokus på utvikling av antistoff- eller albumin -baserte legemiddelkandidater. Forretningsideen springer ut fra langsiktig grunnforskning over to tiår ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo. 


Inviterte ledende biotek-selskaper til dialog
Som en del av lanseringen var sentrale aktører, ledelse og forskerkollegaer inviterte til seminar i oktober for å tydeliggjøre verdien av samarbeid mellom akademia og industri i tidlig fase av utviklingsløp. 

– Vi inviterte ledende selskaper fra Europa til å sette egne ord på sine erfaringer. Flere av de samarbeider vi med gjennom min forskningsgruppe og ambisjonen vår var å gi utallige eksempler på hvordan ethvert utviklingsløp involverte tett samarbeid med ledende akademiske laboratorier, sier Andersen. 

Han mener at ved å dra nytte av hverandres ekspertise kan ny medisinsk teknologi utvikles og gi innovative tjenester og produkter som kommer pasientene til gode. 

– Skal det skje i større omfang enn i dag, må forsker være oppsøkende samtidig med at støtteapparatet er rigget for å håndtere avtaleformalia, sier Andersen.

En person som holder en presentasjon

Åpnet seminaret: Janine Schuurman, Senior Vice President Antibody Research and Technology, hos Genmab fortalte om viktigheten av detaljert biologisk kunnskap som en forutsetning for å utvikle skreddersydde antistoff-baserte legemidler. Hun presiserte videre at samarbeid med akademia samt også mellom ulike selskaper er avgjørende. Foto: Laboratoriet for adaptiv immunitet og homeostase.

Beholde forskertalenter
Allerede fra etableringen i mai har Authera inngått samarbeidsavtaler med internasjonale selskaper. En forutsetning for selskapsetableringen var at forsker fulgte selskap. 

– Simone og Torleif som drifter selskapet til daglig har begge tatt doktorgraden i min forskningsgruppe, og har gjennom denne perioden vært involvert i flere samarbeidsprosjekter med industri. Derav har de god erfaring med å samhandle, skrive rapporter og kommunisere med omverden, sier han. 

Authera_lansering_Tord_F_Paulsen_018.jpg

Lansering av Authera: Lanseringen fant sted på Røverstaden hvor selskapet ble presentert og hvor sentrale aktører fikk taletid for å fortelle om sine visjoner. Deltagere var Veksthuset, Inven2, The Life Science Cluster, Curida-Diatec, Canica, Tekna Biotek og Innovasjon Norge. Foto: Tord F. Paulsen.

Lære fra hverandre
En av deltakerne som deltok på seminaret og som mener det er mye å lære av hvordan man kan etablere bedrifter på basis av forskningsdrevet innovasjon var professor og forskningsgruppeleder Magnar Bjørås ved Avdeling for mikrobiologi. Han eier selv forskningsselskap Lybe Scientific og syns det var spesielt interessant å høre fra forskere som hadde lyktes med bedriftsetablering ved å ta banebrytende forskning til innovasjon og videre til ny behandling. 

–​ Det er økonomisk krevende å etablere bioteknologiindustri basert på forskningsdrevet innovasjon uten støtte fra industrien. Da tror jeg det er viktig å knytte kontakt og motta støtte fra industri som har solid erfaring med verdikjeden fra ide via innovasjon til ferdig produkt. Klarer man det så tror jeg man har et betydelig potensial for verdiskapning som fører frem til ny behandling. 


Les mer om Authera på deres egen hjemmeside:

Les mer om Authera i media: