Fokus på laboratoriemedisin under Arendalsuka

Klinikk for laboratoriemedisin deltok under årets Arendalsuka – både på stand og i debatter.

Publisert 22.08.2023
Sist oppdatert 23.08.2023
Arendalsuka hoved.jpg

Bred representasjon: Klinikk for laboratoriemedisin stilte mannsterk under Arendalsuka. Fra venstre: Klinikkleder Andreas Matussek, Arne Klungland (Avdeling for mikrobiologi), Martin Prøven Bogsrud (Avdeling for medisinsk genetikk), Helge Rootwelt og Katja Elgstøen (Avdeling for medisinsk biokjemi). Foto: OUS.

- Det var veldig givende å ta turen innom Arendalsuka for å profilere den sentrale rollen virksomheten vår spiller innad på sykehuset, men også for våre rekvirenter rundt omkring i Norge, sier klinikkleder Andreas Matussek.

Han deltok selv i debatten «Hva kan nye sykehusbygg bidra med? Forskning i Livsvitenskapsbygget».

- Klinikk for laboratoriemedisin kan være til inspirasjon for andre virksomheter. Under pandemien viste vi hva som var mulig å få til dersom vi jobber tverrfaglig, benytter oss av ny teknologi og er villige til å endre arbeidsprosesser for å understøtte en bedre pasientbehandling.

Matussek utdypet hvordan klinikken på kort tid klarte å analysere titusentalls av prøver samt bistå andre helseforetak med analysering av prøvevolum.

- Vi utnyttet det beste innen diagnostikk, forskning og innovasjon, og den erfaringen vi fikk tar vi nå med oss videre i prosessen ved planlegging og innflytting i nye bygg ved Aker, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Livsvitenskapsbygget.

Dialog med politikere og publikum
Avdelingene hadde også sendt ned flere av virksomhetens fremste fagpersoner for å profilere det viktige arbeidet som utføres i klinikken. Tirsdag 15. august presenterte Blodbanken i Oslo innovasjonsprosjektet Heart to Heart.

Arendalsuka BiO.jpg

Ny tjeneste: Blodbanken i Oslo profilerte sin nye tjenese som skal bidra til å senke terskelen for å donere blod. Avbildet seksjonsleder Lise Sofie Nissen-Meyer. Foto: Kristoffer Hindenes.

- Det er flott at vi fikk anledning til å fortelle politikere og publikum om den nye tjenesten vi utvikler som skal senke terskelen for bloddonasjon. Å være synlige og fortelle viktigheten av å donere blod tror vi er ett av flere viktige tiltak som kan bidra til at flere ønsker å gi blod, sier overlege og seksjonsleder Lise Sofie Nissen-Meyer.

Presisjonsmedisin i søkelyset
Klinikken var også på stand torsdag 17. august. Da var det flere avdelinger som hadde tatt turen ned for å belyse hvilken type aktivitet som vil inngå i Livsvitenskapsbygget, Rikshospitalet og Radiumhospitalet.

- Det er fantastisk å møte dyktige kolleger som jobber med kartlegging av gener for mer presis medisinsk behandling til embryoforskning. At jeg selv fikk muligheten til å profilere viktigheten av fagområdet metabolomikk og hva vi kan bidra med har vært kjempegøy, og ikke minst viktig, sier enhetsleder Katja Elgstøen.

Livmorhalsscreening​​
OUS, Akershus Universitetssykehus (AHUS) og Sykehuset Østfold har fått i oppdrag fra HSØ å analysere alle prøver i Livmorhalsprogrammet i vår region. Avdeling for patologi, OUS skal analysere prøver fra Oslo (unntatt de 3 bydeler som tilhører AHUS), Asker, Bærum og tidlige Buskerud fylke. Fra 14/6-23 har hele screeningpopulasjonen (25-69 år) i vårt opptaksområde fått HPV test som primærscreening. Under Arendalsuka benyttet vi anledningen til å fortelle om de nye retningslinjene i screeningsprogrammet og hvilke tiltak som må settes inn for å nå Verdens helseorganisasjons målsetting om utryddelse av livmorhalskreft; det vil si < 4 nye tilfeller per 100 000 kvinner per år.

Arendalsuka PAT.jpg

Fokus på livmorhalsprogrammet og presisjonsmedisin: Klinikken bidro også med representanter fra Avdeling for patologi for å profilere OUS sin sentrale rolle i Livmorhalsprogrammet og innen presisjonsdiagnostikk. Fra venstre: Hege Russnes og Kathrine Lie (Avdeling for patologi), Klinikkleder Andreas Matussek og Åslaug Helland (Kreftklinikken) Foto: OUS.

​- Vi må få informasjonen ut til kvinner og leger som tar celleprøver, og fortelle dem om tjenestene vi tilbyr. Sammen kan vi bidra til å redde liv og bekjempe risikoen for kreftutvikling i livmorhalsen. Vi er også stolte av at alle leger nå har fått tilbud om elektronisk rekvirering av prøvene. Det sikrer pasientsikkerheten og gjør både rekvirering for primærlegene og mottak av prøvene i laboratoriet enklere, sier overlege Kathrine Lie.​​