OUS har anskaffet sitt første automatiserte -80 ° C lager til forskningsbiobanker

Vinteren 2022 signerte Oslo universitetssykehus (OUS) avtale med leverandøren Hamilton for innkjøp av et -80 °C automatisert lager for lagring av materiale fra forskningsbiobanker.

Publisert 08.09.2023

Biobank Eide.jpg

Her er et tilsvarende Hamilton minus 80 lager plassert på Folkehelseinstituttet. Foto: Lars Petter Devik.

Det automatiserte lageret skal installeres i Forskningsveien 2, samlokalisert med et automatiserte -20 °C lager tilhørende Nyfødtscreeningen. Lageret er delvis finansiert via infrastrukturmidler fra Norges Forskningsråd tildelt gjennom storskalainfrastruktursatsningen Biobank Norge 3.

OUS​​ har et stort behov for lagring av biobankprøver til forskning, og dedikerte lagre for frysere er fulle. Det automatiserte lageret skal driftes av Biobankenheten ved OUS, og skal etter planen være i drift i løpet av 2024. For øyeblikket jobbes det med å få på plass infrastrukturen i lokalet slik at lagrene kan mottas og installasjon påbegynnes.